Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Návrat žáků nižšího stupně gymnázia od 10. 5. 2021

Vážení zákonní zástupci, žáci,
od pondělí 10. 5. 2021 zahajujeme prezenční výuku nižšího stupně osmiletého gymnázia rotační formou.

Byl vám již zaslán dokument týkající se organizace. V návaznosti na něj zasílám dokumenty týkající se testování, které naleznete v příloze.

Jsme si vědomi, že na testování jsou různé názory, jsou k němu více, či méně důvodné výhrady. Pokud je však  podmínkou návratu žáků do škol a omezení šíření případné nákazy, pak jsme rádi, že se přes tuto podmínku můžeme znovu vrátit alespoň částečně k prezenční výuce a osobnímu setkání se žáky.

Žádám, aby se žáci dopředu seznámili s organizací a způsobem testování viz příloha a dostavili se k testování s dostatečným předstihem. V pondělí 10. 5. 2021 bude přístup do školy umožněn v 7.45 hodin. Testování bude probíhat v době 7.45 - 8.45. Žák v případě negativního výsledku testování přechází do kmenové třídy. Na testování navazuje setkání se spolužáky a třídními učiteli. Testování a setkání ve třídách je plánováno na první dvě vyučovací hodiny. Setkání ve třídách se uskuteční z důvodu organizačních, zprostředkování potřebných informací, pravidel žákům třídními učiteli a také z důvodu sociálního, kdy se žáci a třídní učitelé po dlouhé době společně setkají. Na základě zjištěného průběhu bude organizace testování v dalších dnech upravena.

V pondělí 10. 5. 2021 bude po testování a setkání ve třídách následovat od třetí vyučovací hodiny výuka dle rozvrhu. Prezenční výuka bude probíhat dle původního  rozvrhu, platného před uzavřením škol. Změny budou uvedeny v programu Bakaláři.

Zatím vše nasvědčuje tomu, že žáci budou mít umožněny venkovní aktivity v rámci tělesné výchovy. Pokud nám to organizační a epidemiologické podmínky umožní, pak bude výuka Tv touto formou realizována.

Dále sděluji, že strávníci budou na dané týdny automaticky přihlášeni. Pokud některý ze strávníků nebude mít zájem o odebírání obědů, ať už úplně nebo v některé dny, pak si musí obědy odhlásit.

Zaznamenal jsem obavy ze zahlcení žáků po návratu písemným testováním. Tuto záležitost jsem projednal s vyučujícími, aby bylo přistupováno k danému problému uvážlivě s ohledem na dva požadavky. Jedním je zjišťování a ověřování osvojeného učiva. To je důležité pro reflexi potřebnou pro další postup daného učitele, školy s ohledem na realizaci následné výuky a získávání podkladů pro hodnocení. Druhým je přihlédnutí k náročnosti distanční výuky a přeorientování se zpět na výuku prezenční. Věřím, že se tyto dva požadavky podaří zkombinovat tak, aby splnily svůj účel a zároveň nezpůsobily žákům nadměrnou zátěž v už tak složité situaci.

Organizace výuky od 10. 5. 2021

Příloha č. 1 Průběh testování

Příloha č. 2 npi-leták-lepu

Příloha č. 3 testování-leták-singclean

Příloha č. 4 Žáci nepodléhající testování

Testování obecné informace

Testování žáků nižší stupeň rotační výuka od 10. 5. 2021

S pozdravem,


Mgr. Tomáš Hušek
ředitel
Gymnázium Karla Sladkovského
Sladkovského náměstí č. 8/900
130 00 Praha 3
IČO: 613 85 131
husek.tomas@gykas.cz
Tel.: 222 721 118