škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Učitelé
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
SPGS
Maturita
Učební plány
Dny otevřených dveří
Přijmací zkoušky
Plán práce školy
Předměty
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Kroužky
Zahraniční zájezdy
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Divadelní klub
Klub deskových her
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Ke stažení

Maturita

Maturita ve školním roce 2018/2019

Maturitní zkouška se ve školním roce 2018/2019 skládá ze dvou částí:

  • společná část
  • profilová část

Veškeré podrobnosti o společné části maturitní zkoušky, najdete na adrese www.novamaturita.cz

Profilová část maturitní zkoušky je určena školním vzdělávacím programem.

Povinné zkoušky profilové části:
Z rozhodnutí ředitele gymnázia žák bude skládat tři povinné zkoušky z předmětů, jejichž výuku v době studia na vyšším stupni gymnázia absolvoval dle učebního plánu a jejich celková doba podle učebního plánu ŠVP činí po dobu vzdělávání nejméně 144 hodin.

Žák si volí ve školním roce 2018/2019 tři různé předměty povinné zkoušky profilové části maturitní zkoušky dle následujících pravidel:

První povinný předmět profilové části žák volí z následující skupiny předmětů:

(1)       matematika, fyzika, chemie, biologie, anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, základy společenských věd, dějepis

Druhý a třetí povinný předmět profilové části žák volí z následující skupiny předmětů:

(2)      matematika, fyzika, informatika, chemie, biologie, anglický jazyk, francouzský jazyk, německý jazyk, základy společenských věd, dějepis, zeměpis, dějiny výtvarného umění, ekonomie, psychologie 

Povinný předmět profilové části, který žák zvolil ze skupiny (1),  již nesmí volit jako druhý a třetí povinný předmět profilové části ze skupiny (2).

Pokud žák zvolí ve společné části maturitní zkoušky povinnou zkoušku z německého nebo francouzského jazyka, potom tento jazyk již nesmí volit jako povinný předmět v profilové části maturitní zkoušky.

Žák si může zvolit jako povinný předmět profilové části fyziku jen tehdy, pokud v posledním (maturitním) ročníku absolvuje povinně volitelný předmět „seminář a cvičení z fyziky“.

Žák si může zvolit jako povinný předmět profilové části chemii jen tehdy, pokud v posledním (maturitním) ročníku absolvuje povinně volitelný předmět „seminář a cvičení z chemie“.

Žák si může zvolit jako povinný předmět profilové části biologii jen tehdy, pokud v posledním (maturitním) ročníku absolvuje povinně volitelný předmět „seminář a cvičení z biologie“.

Maturitní zkouška z anglického, německého a francouzského jazyka v profilové části je kombinací dvou forem a skládá se z písemné práce a ústní zkoušky před komisí. Výsledná známka se stanoví váženým průměrem, kde ústní zkouška před komisí má váhu 55 procent a písemná zkouška má váhu 45 procent. Pokud je žák hodnocen alespoň v jedné části zkoušky nedostatečně, je celkově hodnocen nedostatečně.

Zkoušky z ostatních předmětů profilové části budou probíhat formou ústní zkoušky před komisí.

Ústní zkouška před komisí ze všech předmětů v profilové části trvá 15 minut. Student má na přípravu z předmětu informatika 30 minut, ze všech ostatních předmětů 15 minut.

Písemná zkouška z anglického, německého a francouzského jazyka trvá 240 minut.

Nepovinné zkoušky profilové části:

Jako nepovinnou zkoušku může žák volit zkoušku Matematika+ (více informací ZDE). Tuto nepovinnou zkoušku potom žák skládá v rámci jednotného zkušebního schématu vyhlášeného CERMATEM.

Maturitní témata pro předměty ústní zkoušky profilové části MZ 2018/2019:

Kánon literatury-školní rok 2018/2019

Třída 8.E, 8.F

Kánon literatury 2018/2019

Seznam četby literárních děl k MZ 2019:

 - vzor ve wordu

 - vzorová tabulka v excelu

 Tabulku v seznamu literárních děl k maturitní zkoušce je třeba UPRAVIT podle vlastního výběru!

 

Maturitní zpravodaj zde.