Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Nejzazší termín pro odevzdání seznamu literatury k maturitní zkoušce z ČJL

30. 04. 2021

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce je třeba sestavit podle vlastního výběru v aplikaci ZDE (uživatelské jméno a heslo bylo žákům zasláno na e-mail). 
 
Žák odevzdává svůj seznam literárních děl pro ústní zkoušku z ČJL pro zkušební období jaro 2021 nejdéle do 30. 4. 2021, 23:59. 


Platí jen pro žáky, kteří budou konat profilovou(ústní) MZ z ČJL dobrovolně.