Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Povinně zveřejňované informace
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní a adaptační kurzy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Formální úpravy prací
Ke stažení

Třídní schůzky pro rodiče žáků všech tříd (netýká se 1.E, 1.F a 1.A)

23. 09. 2021 18:00 - 23. 09. 2021 19:00

Třídní schůzky pro rodiče žáků všech tříd (netýká se 1.E, 1.F a 1.A):
 
- 2.E v učebně 008
- 2.F v učebně 207
- 3.E v učebně 104

- 3.F v učebně 204
- 4.E v učebně 101
- 5.E v učebně 212

- 5.F v učebně 108
- 6.E v učebně 209
- 6.F v učebně 109

- 2.A v učebně 013
- 7.E v učebně 106A
- 7.F v učebně 011

- 3.A v učebně 211

- 8.E v učebně 012
- 8.F v učebně 201
- 4.A v učebně 009