Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
uchazeči
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Školní jídelna
Školní parlament
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Povinně zveřejňované informace
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Ke stažení
Suplování
Rozvrh
Zvonění
Formální úpravy prací
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Harmonogram školního roku
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Harmonogram školního roku
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Doučování žáků škol
Sportovní a adaptační kurzy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
ICT a digitální výuka
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Základní informace
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení
Představení školy

OPEN51

Plakát OPEN51

Seminář pro učitele na téma Etnické menšiny jako součást české historie

Závěrečná konference OPEN 51

www.open51.cz

(O= Osvěta, P= Plán, E= Etnikum, N= Nové metody)

Projekt je zaměřen zejména na multikulturní výchovu, snaží se podporovat a rozvíjet kompetence žáků především v sociální oblasti. Sestává z 20 výukových programů, které jsou časově přizpůsobeny vyučovací hodině, tedy 45 minutám.

Do projektu je zapojeno pět partnerských škol z Prahy, a proto si jednotliví učitelé mohou navzájem předávat zkušenosti a poznatky z odučených hodin a případně hodiny inovovat či dále ozvláštnit.

Témata projektu jsou velmi rozmanitá a mají přesah do dalších předmětů. Občanská výchova se prolíná například s fyzikou a chemií v programu „Vědci a vynálezy“, se zeměpisem v programu „Moje místo na mapách“ nebo „Identita místa“, s českým jazykem a slohovou komunikací v programu „Fake News“ či „Jak se píše a jak zní“, s ekologií a environmentální výchovou v programu „Buď cool. Třiď odpad.“ nebo „Chytré stravování“, s výtvarnou výchovou v programu „Jinakost – stejnost – syntéza.“

V každém výukovém programu studenti využívají moderní technologie (mobilní telefon, tablet, notebook, PC, tvarovací pistoli, interaktivní panel, mixážní pult, 3D pero aj.), a využívají tak zázemí projektu.  Mohou pracovat jak společně, tak ve skupinách, nebo samostatně.

Přestože je využití výše zmíněných technologií omezené vzhledem k distanční formě vzdělávání, online hodiny jsou poučné, výchovné, zábavné a smysluplné a žáci si je velmi oblíbili.