Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
uchazeči
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Školní jídelna
Školní parlament
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Povinně zveřejňované informace
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Ke stažení
Suplování
Rozvrh
Zvonění
Formální úpravy prací
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Harmonogram školního roku
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Harmonogram školního roku
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Doučování žáků škol
Sportovní a adaptační kurzy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení
Představení školy

Přijímání žáků do stávajících ročníků

Přijímání ukrajinských studentů je z důvodů naplněné kapacity školy prozatím ukončeno. 

 

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ byly sděleny prostřednictvím emailu. Pokud vám zpráva nepřišla, obraťte se na www.info@gykas.cz nebo volejte 222 721 118.

 

 

Ředitel školy může přijmout uchazeče do středního vzdělávání po posouzení dokladů z jeho předchozího vzdělávání. Pokud nemá uchazeč k dispozici všechny dokumenty dokládající předchozí vzdělávání, má možnost nahradit zcela nebo z části doklady prokazující předchozí vzdělávání čestným prohlášením.

Podmínkou přijetí je ukončení povinné školní docházky, která je splněna absolvováním devíti školních roků povinné školní docházky. Její splnění se posuzuje podle českých právních předpisů.

Přijímání mladších žáků do stávajících ročníků nižšího stupně gymnázia (1.- 4. ročník osmiletého gymnázia) před splněním ukončení povinné devítileté školní docházky není v současnou chvíli umožněno.

Uchazeči, kteří splňují výše uvedenou podmínku, mají ukončené základní vzdělání v délce devíti let mohou podat žádost o přijetí do stávajících ročníků školy (5.-8. ročník osmiletého nebo 1.-4.ročník čtyřletého gymnázia). Žádost viz příloha.

Nově je umožněno přijímat žáky i do probíhajícího (letošního) prvního ročníku.

Na základě žádosti budou pozváni k ověření úrovně vzdělávání a schopnosti, předpokladů zvládání následného studia na naší škole. Úroveň bude ověřena testem z matematiky, cizího jazyka, případně i dalších předmětů. Schopnosti a předpoklad zvládání následného studia bude ověřen pohovorem.

Pokud ředitel školy rozhodne o přijetí uchazeče ke vzdělávání, určí ročník, do něhož bude uchazeč zařazen.

Počet přijímaných žáků je závislý na organizačních možnostech a kapacitě školy.

Žádost o přijetí k vytištění v PDF  - ZDE

Žádost o přijetí pro zasílání emailem (Word) - ZDE