škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturita
Učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací zkoušky
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Divadelní klub
Klub deskových her
Školní akademie
Soutěže
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Člověk a technika

Cílem předmětu Člověk a technika je studenty seznámit se základy zobrazovacích metod.
Během výuky je probíráno perspektivní promítání (1, 2, 3 úběžné body), pravoúhlé promítání (popis těles a objektů vč. kótování) a základy volného rovnoběžného promítání.
Studenti získají praktické návyky pro možnosti zobrazení prostorových objektů v rovině.

Tento předmět se vyučuje jedno  pololetí v tercii a časová dotace je 1 hodina týdně.