Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
uchazeči
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Školní jídelna
Školní parlament
Pedagogický sbor
Kariéra
Etická linka
Veřejné zakázky
Povinně zveřejňované informace a projekty
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Ke stažení
Suplování
Rozvrh
Zvonění
Formální úpravy prací
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Harmonogram školního roku
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Harmonogram školního roku
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní a adaptační kurzy
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Projekty
Projektové dny
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Základní informace
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení
Představení školy

Uchazeči

Gymnázium Karla Sladkovského je škola poskytující všeobecné vzdělání, reflektující současné i budoucí potřeby moderní společnosti. Naším cílem je rozvoj spolupráce, komunikace, práce s informacemi, schopnost celoživotního sebevzdělávání. Gymnázium Karla Sladkovského má více než stoletou tradici, která je pro nás i v současnosti závazkem.

 

V letošním školním roce navštěvuje školu celkem 513 žáků.

Otevřeno je 19 tříd, z toho 15 tříd osmiletého studijního programu a 4 třídy čtyřletého studijního programu. (8 tříd nižšího stupně gymnázia a 11 tříd vyššího stupně)

 

Ve školním roce 2024/2025 budeme otevírat jednu třídu osmiletého studia a dvě třídy čtyřletého studia.

 

OSMILETÝ STUDIJNÍ PROGRAM 
Kód oboru Zaměření Počet otevíraných tříd 
ve školním roce 2024/2025
Maximální počet přijímaných žáků
79-41-K/81 všeobecné 1 30

 

ČTYŘLETÝ STUDIJNÍ PROGRAM 
Kód oboru Zaměření Počet otevíraných tříd 
ve školním roce 2024/2025
Maximální počet přijímaných žáků
79-41-K/41 všeobecné 2 60

Ve všech třídách otevíraných ve školním roce 2023/20234 se bude jako první cizí jazyk vyučovat anglický jazyk. Je zajištěna plynulá návaznost na výuku anglického jazyka na základní škole.

Od sekundy si jako druhý cizí jazyk mohou žáci vybrat německý nebo francouzský jazyk, kde lze podle počtu zájemců žáky rozdělit do skupin podle úrovně znalosti daného jazyka. Výuce cizích jazyků slouží odborné jazykové učebny.

V průběhu studia se žáci mohou účastnit zahraničních výjezdů např. do Německa, Velké Británie, Francie a dalších zemí. I v letošním školním roce, jsou naplánovány výjezdy do Velké Británie, Německa a Francie.

Všichni žáci mají možnost stravovat se ve školní jídelně s vlastní kuchyní přímo v budově školy.

Evidence stravovacího i docházkového systému probíhá prostřednictvím elektronických čipů, které slouží zároveň ke vstupu do studovny s PC vybavením, k možnosti tisku a kopírování.

K výhodám školy patří dobrá dostupnost z různých částí Prahy. Nedaleko školy je zastávka tramvají Lipanská a poblíž autobusová zastávka Olšanské náměstí. Obě mají dobrou návaznost na stanice Hlavní nádraží, Náměstí Republiky (Masarykovo nádraží) nebo Flora.

PŘEDSTAVENÍ ŠKOLY

INSTAGRAM

FACEBOOK

YOUTUBE

KONTAKTY