Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
uchazeči
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Školní jídelna
Školní parlament
Pedagogický sbor
Kariéra
Etická linka
Veřejné zakázky
Povinně zveřejňované informace a projekty
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Ke stažení
Suplování
Rozvrh
Zvonění
Formální úpravy prací
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Harmonogram školního roku
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Harmonogram školního roku
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní a adaptační kurzy
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Projekty
Projektové dny
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Základní informace
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení
Představení školy

Pedagogický sbor

Pokud chcete některého učitele kontaktovat e-mailem, využijte školní adresu ve tvaru: prijmeni.jmeno@gykas.cz.

Příjmení a jméno Zkratka Kabinet Vyučované předměty Linka
 
Almerová Hana Alm 105 Čj, D 227 279 138  
Bartůněk Martin Bt 203 F, Tch 227 279 131  
Beránková Anna Ber 112 Aj, Ajs, Sv 277 279 125  
Blahníková Hedvika Blh 107 Aj, Nj, Njs 277 279 127  
Burkertová Lenka Br 102 M, Nj 277 279 134  
Doudová Soňa Dou 116a PvP 227 279 122  
Dvořáková Simona Dv 107 Nj 277 279 127  
Gazdová Vendula Ga 102 Čj, Nj 277 279 134  
Hájková Dana Hj 107 Čj, Nj, Njs 277 279 127  
Hladký Zbyněk Hd 100 Čj, Sv 277 279 129  
Hřebík Lukáš Hb 202 F, M 277 279 141  
Hubáčková Eva Hub 203 M, Fy, Z 277 279 131  
Jech Jan Je 210 D, Ds 277 279 124  
Jindrová Zuzana Jnd 203 Inf 277 279 131  
Kaupová Vladislava Kp 105 D, Eks, Sv 277 279 138  
Kotková Petra Kt 102 Fj, Hv 277 279 134  
Koudelková Barbora Kd 010 Bi, Ch 277 279 142  
Kovář Miroslav Kov 002 Tv 277 279 132  
Kroutil Jan Kr 100a If, Vv 277 279 123  
Lorenc Jan Lor 002 Bi, Tv 277 279 132  
Malá Nona Ml 112 Aj 277 279 125  
Meisner Matyáš Mei 203 Inf 277 279 131  
Melíšek Zdeněk Mel 112 Aj, Tv 277 279 125  
Mičke Marek Mčk 111 Psy 277 279 128  
Miler Hynek Mi 203 F, Fs, M, PaPM 277 279 131  
Murysová Lucie Mu 010 Bi, M 277 279 142  
Novotný Mikuláš Nov 2 Tv 277 279 132  
Obhlídal Jakub Obh 210 D, Z 277  279 124  
Palmeová Alena Pm 302 Aj, Fj 277 279 137  
Pavlíčková Michaela Pa 302 Aj, Fj 277 279 137  
Pásková Olga Ps 105 Čj, Tv 277 279 138  
Pirková Martina Pi 210 Aj, D 277 279 124  
Piskáčková Martina Pk 105 Čj 277 279 138  
Procházka Martin Pr 210 Čj, D 277 279 124  
Reková Žaneta Rek 100a Dvu 277 279 123  
Revenda Václav Rv 205, 206 If 277 279 139  
Rohanová Markéta Ro 005 Aj, Bi, Ch, Chs 277 279 133  
Řezníčková Jiřina Řez 005 Ch 277 279 133  
Schmiedová Pavla Sch 5 Bi, Ch, Chs 277 279 133  
Slavíková Inka Sl 105 Psy 277 279 138  
Smejkalová Jitka Sm 210, 116b Z, Tv, SZ1, SZ2 277 279 124, 277 279 121  
Stamatova Emilia St 112 Aj, Ajs 277 279 125  
Šauerová Jana Šau 10 Bi, Tv 277 279 142  
Šimková Markéta Šv 102, 002 Nj, Tv 277 279 134  
Šídlová Blanka Ši 102, 002 Fj, Sv, Tv 277 279 134  
Šnauko Patrik Šn 202 F, Ma 277 279 141  
Šupejová Petra Šj 210 M, Z, SZ2 277 279 124  
Taušová Jana Ta 205, 206 If, M 277 279 139  
Topinka František Top 100a Vv 277 279 123  
Uher Tomáš Uh 105 Čj, D 277 279 138  
Veselý Tomáš Ve 002 Tv 277 279 132  
Vokál Vladimír Vk 105 Sv, PaM 277 279 138  

 

  Příjmení Jméno   Předměty kabinet
1. Bartůněk Martin ex. Fy, Tch 202
2. Buchta Petr   Sv 105
3. Burketová  Lenka   Nj, M 102
4. Cikánková Olena   Aj 112
5. Čadek Jan   If 205,206
6. Florek Anton   Fy  203
7. Foltýnek Tomáš   Hv 100
8. Gazdová Vendula   Čj, Nj 102
9. Gřešek Radoslav   Z 210
10. Hájková Dana   Čj, Nj 116
11. Hančlová Helena   Bi, Che 005
12. Hladký Zbyněk   Čj, Sv 100
13. Hořká Alena   M, Dg 202
14. Chudáček Vladimír   Fy, Inf 203
15. Jech Jan   D 210
16. Kanta Antonín   Tv 002
17. Kaupová Vladislava   D, Sv 105
18. Kotková Petra   Fj, Hv 102
19. Koudelková Barbora   Bi, Che 010
20. Krupařová Monika   Tv, Ov 002
21. Kubíček Vladimír   Čj, D, Mv 105
22. Macková Šárka   Čj, Vv 100a
23. Malá Nona   Aj 112
24. Menoušek Radek   Hv 100
25. Miler Hynek   Fy, M 107
26. Murysová Lucie   Bi, M 010
27. Muzikář  Petr   Fy 203
28. Nefe Ivan   Ek 106a
29. Palmeová Alena   AJ-FJ 301
30. Pásková Olga   Čj, Tv 105
31. Pavlíčková Michaela   Aj, Fj 301
32. Pirková Martina   Aj, D 210
33. Piskáčková Martina   Čj 105
34. Plocková Jaroslava   Bi, Tv 010
35. Revenda Václav   Inf, Che 205,206
36. Rod Jiří ex. Zp  
37. Rohanová Markéta   Bi, Che, Aj 005
38. Slavíková Inka ex. Psy 105
39. Smejkalová Jitka   Z, Tv 210
40. Stamatova Emilia   Aj 112
41. Šídlová Blanka   Fj, Tv 102
42. Šimková Markéta   Nj, Tv 102
43. Štiková Jana   Aj 112
44. Šupejová Petra   M, Z 107
45. Tesař Jaromír   Che, M 005, 202
46. Veselá  Anna   ČJ, Sv 105
47. Veselá  Iva    Tv 002
48. Veselý Tomáš   Tv 002
49. Vokál Vladimír ex. Sv 105
50. Zámečník Matěj   Vv 100a