Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
uchazeči
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Školní jídelna
Školní parlament
Pedagogický sbor
Kariéra
Etická linka
Veřejné zakázky
Povinně zveřejňované informace a projekty
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Ke stažení
Suplování
Rozvrh
Zvonění
Formální úpravy prací
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Harmonogram školního roku
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Harmonogram školního roku
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní a adaptační kurzy
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Projekty
Projektové dny
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Základní informace
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení
Představení školy

Vážení rodiče, zájemci o studium, vítáme vás na našich webových stránkách!

                   

Gymnázium Karla Sladkovského je škola, jejímž cílem je předání kvalitního vzdělání a rozvoj dovedností schopností, které potřebuje člověk ve 21. století. Snažíme se zaměřovat na rozvoj spolupráce, komunikace, práce s informacemi či sebevzdělávání. Průběžně aktualizujeme obsahovou náplň předmětů, aby výuka odrážela současný vývoj ve vědě a společnosti. V posledních dvou letech studia nabízíme  širokou škálu volitelných předmětů a seminářů, která umožňuje studentům získat vzdělání nad rámec běžných hodin a připravit se dobře ke studiu na vysoké škole. Studenti mohou využívat rozsáhlou školní knihovnu, knihovnu cizojazyčné literatury, technickou knihovnu, odborné laboratoře chemie a biologie, učebnu informatiky, z nichž jedna slouží mimo výuku jako studovna, tělocvičnu a školní hřiště. Více se dozvíte v jednotlivých prezentacích níže. 

ŠKOLNÍ NOVINY 2023/2024

Ze života školy

Prezentace předmětů:

   
Český jazyk  Matematika a fyzika 
   
Cizí jazyky  Tělesná výchova 
 
Informatika  Občanská výchova, společenské vědy a dějepis 
 
 Školní akce Biologie 
 Matematika a fyzika Zeměpis
 
 Chemie Hudební a výtvarná výchova