Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
uchazeči
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Školní jídelna
Školní parlament
Pedagogický sbor
Kariéra
Etická linka
Veřejné zakázky
Povinně zveřejňované informace a projekty
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Ke stažení
Suplování
Rozvrh
Zvonění
Formální úpravy prací
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Harmonogram školního roku
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Harmonogram školního roku
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní a adaptační kurzy
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Projekty
Projektové dny
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Základní informace
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení
Představení školy

Turistický klub

Sobota 11.6. 2022 - Solvayovy lomy 

Leták ke stažení ZDE

Přihláška na akci ZDE

 

 

 

Druhá výprava turistického klubu se opět velmi vydařila. Ráno jsme se sešli v komorní skupince 16 účastníků na Smíchovském nádraží a vyrazili vlakem do Vráže u Berouna. Dále jsme už zamířili pěšky směrem ke Sv. Janu pod Skalou, kde jsme mimo jiné navštívili mystickou jeskyni sv. Ivana, tamního poustevníka. Následovalo prudké stoupání směrem k vyhlídce u kříže vysoko na Svatojanské skále, které však všichni s přehledem zvládli. Po krátkém odpočinku a vychutnání výhledu na vrcholu jsme se vydali na další část naší cesty, a to směrem k Solvayovým lomům, kde jsme mohli vidět úzkorozchodnou vyhlídkovou železnici, skanzen a exponáty vystavené v rámci akce „Rotující setrvačníky“. Poslední úsek naší pouti byl přerušen jednak krátkou prohlídkou jeskyně u Bubovických vodopádů, ale hlavně také ohněm a opékáním všemožných dobrot u Kubrychtovy boudy, na které se již všichni výletníci těšili a které na desátém kilometru trasy přišlo jako vítaná odměna. Po této příjemné zastávce už nám zbývalo pouze dorazit do nedalekého Srbska, kde jsme na minutu přesně stihli vlak a možná unavení, ale spokojení se nechali odvézt zpět do Prahy.

Už teď se těšíme na další akci v září. Všichni – studenti, profesoři i absolventi jsou srdečně zváni!

FOTO - ZDE

 

 

Zahajovací akce Turistického klubu: VÝSTUP NA HORU ŘÍP v sobotu 9.4. 2022

Leták ke stažení - ZDE

Přihláška na akci - ZDE

Turistický klub - výstup na Říp

V sobotu 9.4. 2022 se uskutečnila první výprava Turistického klubu - "Výstup na Říp". Sešli se studenti od primy až po oktávy včetně učitelů. Akce se moc povedla.