Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
uchazeči
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Školní jídelna
Školní parlament
Pedagogický sbor
Kariéra
Etická linka
Veřejné zakázky
Povinně zveřejňované informace a projekty
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Ke stažení
Suplování
Rozvrh
Zvonění
Formální úpravy prací
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Harmonogram školního roku
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Harmonogram školního roku
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní a adaptační kurzy
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Projekty
Projektové dny
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Základní informace
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení
Představení školy

Jak se u nás studuje

ŠVP

ŠVP je k nahlédnutí v kanceláři školy.

Co nabízíme

Víceleté Gymnázium Karla Sladkovského na Sladkovského náměstí je školou státní, studium je bezplatné.

Ke studiu jsou přijímáni žáci po ukončení 5. ročníku základní školy do tříd osmiletého studia, nebo žáci po ukončení 9. ročníku základní školy do tříd čtyřletého studia. Lze studovat pouze v denním studiu.

Učební plán vychází ze ŠvP a z generalizovaného učebního plánu MŠMT ČR. Disponibilní hodiny jsou využity zejména k úpravám učebního plánu v posledních dvou letech studia. Jedná se o nabídku volitelných předmětů, která umožňuje studentům získat vzdělání nad rámec běžných hodin a připravit se dobře ke studiu na vysoké škole.

 

Vyučujeme jazyky: Své zájmy mohou studenti realizovat také v rámci nepovinných předmětů či kroužků:
 • Angličtina
 • Němčina
 • Francouzština
 • Divadelní klub
 • Klub deskových her
 • Přírodovědný kroužek

 

 

Volitelné semináře:
 
 • Zeměpis
 • Dějepis

 • FCE/CAE1

 • Konverzace v anglickém jazyce

 • Konverzace v německém jazyce

 • Konverzace ve francouzském jazyce

 • Matematika

 • Cvičení z matematiky

 • Cvičení z českého jazyka

 • Literární seminář

 

 • Diferenciální počet
 • Chemie

 • Fyzika

 • Biologie

 • Deskriptivní geometrie

 • Informatika 

 • Programování a počítačové modelování

 • Ekonomický seminář

 • Právo v praxi

 • Politologie a média

 • Psychologie

 • Dějiny výtvarného umění

 • Společenské vědy
Škola také organizuje:
 • Adaptační kurzy
 • Lyžařský výcvikový kurz v ČR i zahraničí
 • Vodácký kurz
 • Sportovní turistický kurz v zahraničí (Slovinsko)
 • Cyklistický kurz
 • a další sportovní aktivity

 

Studenti mohou využívat rozsáhlou školní knihovnu, knihovny cizojazyčné literatury, technickou knihovnu, studovnu, odborné laboratoře chemie a biologie, pracovnu informatiky a studovnu, posilovnu a školní hřiště.

Během studia je možné navštívit v rámci zahraničních zájezdů či exkurzí země jako je Velká Británie, Německo, Francie, Gruzie.

Výsledky

Každoročně se úspěšně hlásí většina absolventů na vysoké školy.

Na naší škole studuje v současné době cca 508 studentů v 19 třídách. Na škole pracuje přibližně 50 interních učitelů. Úspěšnost našich absolventů u přijímacích zkoušek na VŠ se pohybuje kolem 95 %.

Naši studenti jsou velmi úspěšní u státních maturitních zkoušek.

Řada našich studentů každoročně obsazuje přední místa v nejrůznějších odborných soutěžích, jako jsou např. olympiády, středoškolská odborná činnost a další.