Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
uchazeči
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Školní jídelna
Školní parlament
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Povinně zveřejňované informace
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Ke stažení
Suplování
Rozvrh
Zvonění
Formální úpravy prací
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Harmonogram školního roku
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Harmonogram školního roku
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Doučování žáků škol
Sportovní a adaptační kurzy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
ICT a digitální výuka
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Základní informace
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení
Představení školy

Divadelní klub

Gymnázium Karla Sladkovského organizuje pro studenty nižšího i vyššího gymnázia odpolední a večerní návštěvy pražských divadel. Na začátku školního roku se studenti mohou přihlásit do Divadelního klubu, o jehož programu, pravidlech a ceně za představení se můžete dočíst níže.

 

 

V letošním školním roce opět zahajujeme činnost Divadelního klubu – nabízíme možnost návštěvy večerních představení.

Jak je možné se přihlásit?

Kabinet 102 – Mgr. Vendula Gazdová

Jak jsou představení organizována?

 Představení jsou vybírána podle podnětů a zájmu studentů. Konají se nepravidelně, průměrně třikrát za pololetí (pro kvarty a vyšší gymnázium).   

 Členové Divadelního klubu obdrží informace o nabízených představeních a pokyny k platbě prostřednictvím aplikace Teams – chatovou zprávou. Zájem o nabízené představení potvrdí odpovědí na  chatovou zprávu. Toto potvrzení je závazné.

 Po zaplacení vstupenky si student vstupenku vyzvedne buď v kabinetě 102 (výzvu k vyzvednutí vstupenky obdrží členové klubu prostřednictvím chatu na Teams), nebo 20 minut před představením u pokladny divadla.

 

Jak se platí za vstupenky?  

 Každé představení se platí zvlášť zasláním platby na účet školy:  2002090002/6000.

Variabilní symbol je datum (den a měsíc) představení  - např. 27. 1. 2022 -  VS: 2701

Do zprávy příjemce je nutné uvést příjmení studenta.

 

Další důležitá upozornění:

Je nutné dodržovat platná opatření a aktuální hygienická pravidla. Vstup do divadla není možný bez platného certifikátu či testu dle aktuálních hygienických pravidel. Po dobu představení je nutné mít ochranu dýchacích cest.

 Pedagogický dozor je vykonáván během představení. Škola za studenty po skončení představení nezodpovídá.

 

Plánované akce:

12.10. 2021 – Romeo a Julie (DIVADLO ABC)

18.11. 2021 – Tramvaj do stanice Touha (ČINOHERNÍ KLUB)

27.1. 2022 - Oidipus  (NÁRODNÍ DIVADLO)

PRO KVARTY : 7.12. 2021  - Pygmalion ( DIVADLO NA VINOHRADECH)

 23.3. Švandovo divadlo - představení Cyrano z Bergeracu - 19h