Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
uchazeči
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Školní jídelna
Školní parlament
Pedagogický sbor
Kariéra
Etická linka
Veřejné zakázky
Povinně zveřejňované informace a projekty
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Ke stažení
Suplování
Rozvrh
Zvonění
Formální úpravy prací
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Harmonogram školního roku
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Harmonogram školního roku
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní a adaptační kurzy
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Projekty
Projektové dny
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Základní informace
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení
Představení školy

Divadelní klub

 

Rozmanitá představení, pestrá nabídky různých divadelních souborů.

 Příležitost sdílet se spolužáky zážitky mimo třídu a mimo budovu školy.

   Možnost vybrat si dle vlastního vkusu a vyhovujícího termínu

TO JE

Divadelní klub Gymnázia Karla Sladkovského

 

 

Informace o nabídce představení najdete na Instagramu školy, nebo kontaktujte paní prof. Gazdovou (kabinet 102) – v rámci WhatsAppové skupiny Divadelního klubu budete vždy vědět, jaké představení se nabízí, kolik stojí, dokdy musíte závazně potvrdit svou účast a zaplatit na účet školy podle uvedeného variabilního symbolu. Většina tříd si zvolila jednoho zástupce, který je o akcích Divadelního klubu informuje.

    Představení jsou určena pro studenty vyššího gymnázia, případně pro kvarty. Divadelní klub je otevřen i učitelům školy.