Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Školní poradenské pracoviště

 

Výchovná poradkyně pro nižší stupeň gymnázia: Mgr. Jana Drhová

Kontakt: drhova.jana(zavináč)gykas.cz

Konzultační hodiny: čtvrtek 12:30 - 14:00

1.patro, kancelář 107

 

Výchovná poradkyně pro vyšší stupeň gymnázia: Mgr. Šárka Macková

Kontakt: mackova.sarka(zavináč)gykas.cz

Konzultační hodiny: úterý 10:00 - 11:00

1. patro, kabinet 100 a (průchod učebnou 101)

 

Metodik prevence sociálně patologických jevů: Mgr. Blanka Šídlová

Kontakt: sidlova.blanka(zavináč)gykas.cz

Konzultační hodiny: pátek od 10:00 do 11:30

Kabinet jazyků 102 a (průchod učebnou 101), 1. patro  

 

Školní psycholog: Mgr. Kateřina Synková

Tel.: 222 721 123

E-mail: synkova.katerina(zavináč)gykas.cz

Kabinet: 100 a (průchod učebnou 101), 1. patro

K dispozici pondělí a čtvrtek

 

Práce školního psychologa:

 • práce se školní třídou: zaměřená na podporu spolupráce a zdravých vztahů, i jako prevence rizikového chování. Součástí této práce je diagnostika kolektivu a intervence.
 • poradenské služby v případě zájmu žáka či zákonného zástupce,
  • žáci se na mě mohou obrátit, např. když mají problémy s učením, s kamarády, spolužáky nebo partnery, pokud chtějí zjistit, co je baví a v čem se mohou dále rozvíjet, pokud je přepadl smutek, strach nebo je něco trápí nebo pokud si potřebují s někým popovídat a neví s kým atd.
  • rodiče mě mohou kontaktovat, např. když si chcete popovídat o výchovných nebo výukových potížích, když máte pocit, že Vaše dítě něco trápí, když přijde náročná rodinná nebo životní situace, když zvažujete, kam dítě dále profesně i volnočasově směřovat apod.
 • ve spolupráci s výchovnou poradkyní se starám také o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a o nadané žáky,
 • konzultace pro žáky či zákonné zástupce v případě výchovných či vzdělávacích obtíží, nasměrování na další odborníky,
 • konzultace s pedagogy,
 • komunikace se školskými poradenskými zařízeními a dalšími institucemi,
 • poskytování krizové intervence žákům či třídě,
 • kariérové poradenství.

Aby mohl žák využívat služeb školního psychologa, je nutné podepsat generální souhlas zákonných zástupců s činností školního psychologa. Generální souhlas se podepisuje na celou dobu školní docházky na Gymnáziu Karla Sladkovského, své rozhodnutí můžete ale kdykoli změnit.  Pro dlouhodobější individuální práci s žákem nebo se třídou, je třeba podepsat individuální informovaný souhlas, ve kterém je specifikován druh, cíl a metody činnosti. Oba souhlasy jsou ke stažení zde:

Generální souhlas zákonných zástupcůke stažení

Individuální informovaný souhlaske stažení

Veškerá činnost školní psycholožky je důvěrná a podléhá Etickému kodexu práce školních psychologů. S veškerými osobními údaji je nakládáno v souladu se zákonem O zpracování osobních údajů (zákon č. 110/2019 Sb.), v platném znění. Dokumentace školního psychologa je oddělena od dokumentace školy. Informace nelze poskytovat třetím stranám (škole). Tímto garantuji, že všechny informace z konzultací či šetření jsou důvěrné a bez souhlasu zákonného zástupce dětí nebudou poskytovány dalším osobám.

V konkrétních případech jako je např. týrání nebo zneužívání dítěte, ohrožování mravní výchovy dítěte nebo zapojování dítěte do trestné činnosti podléhají tyto skutečnosti oznamovací povinnosti školního psychologa.

                                                                         

Důležitá telefonní čísla:

Linka důvěry RIAPS: 222 580 697                                                          

Centrum krizové intervence: 284 016 666

Dětské krizové centrum: 241 016 666

Linka bezpečí: 800 155 555