Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
uchazeči
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Školní jídelna
Školní parlament
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Povinně zveřejňované informace
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Ke stažení
Suplování
Rozvrh
Zvonění
Formální úpravy prací
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Harmonogram školního roku
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Harmonogram školního roku
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Doučování žáků škol
Sportovní a adaptační kurzy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
ICT a digitální výuka
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení
Představení školy

Přijímací řízení

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ:

ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM DLE EV. ČÍSLA  - ZDE

ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM DLE POŘADÍ  -  ZDE

OSMILETÉ GYMNÁZIUM DLE EV. ČÍSLA  -  ZDE

OSMILETÉ GYMNÁZIUM DLE POŘADÍ  -  ZDE

 

Informace a podmínky pro přijímání žáků z Ukrajiny

Přijímání  žáků do stávajících ročníků 

Více informací ZDE

 

 

 

Přijímací řízení ve školním roce 2021/2022

Informace MŠMT pro přijímání na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2021/2022 (pro přijetí ve školním roce 2022/2023) ZDE.

 

Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8/900, 130 00 Praha – Žižkov, přijímá pro školní rok 2022/2023 žáky

 • z 5. tříd ZŠ do 1. ročníku osmiletého gymnázia, obor gymnázium 79-41-K/81,
 • z 9. tříd ZŠ do 1. ročníku čtyřletého gymnázia, obor gymnázium 79-41-K/41.

 

Počet otevíraných tříd:

 • 2 třídy osmiletého gymnázia - 60 žáků,
 • 1 třída čtyřletého gymnázia - 30 žáků.

 

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

Kritéria pro čtyřleté studium ZDE.
Kritéria pro osmileté studium ZDE.

 

Termín pro podání přihlášky:

do 1. března 2022 pro obory vzdělání bez talentové zkoušky (přihlášky s růžovým, zeleným či hnědým podtiskem)

Formulář přihlášky ke stažení:

Přihláška ke vzdělávání - studiu ve střední škole ZDE (příloha v pdf)

Přihláška ke vzdělávání - studiu ve střední škole ZDE (editovatelná)

 

Termíny konání jednotné přijímací zkoušky ve školním roce 2021/2022:

Obor osmiletého gymnázia:

 1. termín: 19. dubna 2022
 2. termín: 20. dubna 2022

 

Obor čtyřletého gymnázia:

 1. termín: 12. dubna 2022
 2. termín: 13. dubna 2022

 

Náhradní termín (pro všechny obory vzdělání):

 1. termín: 10. května 2022
 2. termín: 11. května 2022

 • V případě, že v 1. kole nebude naplněn předpokládaný stav žáků, bude vyhlášeno další kolo přijímacího řízení.
 • Informace o vyhlášení dalšího kola přijímacího řízení budou včetně termínů jejich konání uvedeny na gykas.cz .

 

Přihláška ke vzdělávání:

Pro první kolo přijímacího řízení může uchazeč podat nejvýše dvě přihlášky. Na každé přihlášce uvede také údaj o škole a oboru vzdělání, kam podává druhou přihlášku. Školy a obory vzdělání jsou na obou tiskopisech uvedeny ve stejném pořadí. Ve škole uvedené v přihlášce na prvním místě koná jednotnou přijímací zkoušku v prvním termínu, ve škole uvedené na druhém místě, ve druhém termínu.

Přihlášku ke vzdělávání ve střední škole podává uchazeč řediteli střední školy. Za nezletilého uchazeče podává přihlášku zákonný zástupce. Zasílá ji datovou schránkou, doporučeně poštou nebo ji doručí osobně do kanceláře školy.

Zdravotní potvrzení od svého praktického lékaře uchazeč o studium nedokládá.

Nejzazší termín odevzdání přihlášky pro první kolo přijímacího řízení je 1. března 2022.

 

Přijímací zkoušky:

Přijímací testy se budou konat na oba obory pouze z ČJL a M.

V testech bude prověřována znalost obsahu vzdělávání z ČJL a M v rozsahu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Soubor ukázkových úloh pro zkušební předmět český jazyk a zkušební předmět matematika najdete na www.cermat.cz . Na těchto stánkách jsou vyvěšeny i ilustrační testy k pilotnímu ověřování přijímacího řízení  pro čtyřleté i víceleté obory.

 

Jednotná přijímací zkouška (JPZ)

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska

 

Požadavky k JPZ

Požadavky k jednotné přijímací zkoušce (JPZ) z českého jazyka a matematiky (Cermat)

Rozsah požadavků pro písemné testy z českého jazyka a matematiky naleznete na stránkách Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání – CERMAT: https://prijimacky.cermat.cz/menu/specifikace-pozadavku-k-jpz

 

Další informace k přijímacímu řízení můžete nalézt na stránkách www.cermat.cz.

 

Informace k přijímacímu řízení uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami ZDE

Informace k přijímací zkoušce z ČJL pro osoby pobývající dlouhodobě v zahraničí ZDE

 

Právní předpisy:

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 233/2020 Sb., o některých zvláštních pravidlech pro vzdělávání v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii koronaviru SARS CoV-2

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů