škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Učitelé
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
SPGS
Maturita
Učební plány
Dny otevřených dveří
Přijmací zkoušky
Plán práce školy
Předměty
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Kroužky
Zahraniční zájezdy
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Divadelní klub
Klub deskových her
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Ke stažení

Školská rada

Na základě usnesení Rady hlavního města Prahy č. 0330 se na naší škole v souladu s § 167 odst. 2 zákona 561/2004 Sb.(školského zákona) byla 23. 11. 2005 zřízena školská rada. Školská rada je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy.

PhDr. Ivan Nefe, CSc., ředitel školy

Složení školské rady

 • Tomáš Hadrava -  zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
 • Matyáš Hopp - zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
 • PaedDr. Jan Jech - zástupce pedagogických pracovníků
 • Mgr. Olga Pásková - zástupce pedagogických pracovníků
 • Mgr. Albert Kubišta - zástupce zřizovatele - MHMP
 • Ing. Jana Sombergerová, MBA - zástupce zřizovatele - MHMP

 

Zápisy ze zasedání školské rady:

 

Jmenování členů školské rady

Vzhledem k tomu, že ani na základě opakované výzvy nebyli zvoleni členové školské rady, které volí zákonní zástupci nezlezilých žáků a zletilí žáci, ředitel školy v souladu s platnými právními předpisy jmenoval zbývající dva členy školské rady.

Členy školské rady, kteří budou zastupovat zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky, byli jmenováni:

 • Tomáš Hadrava
 • Matyáš Hopp

 

Výsledky opakovaných voleb členů školské rady ze dne 24.11. a 25.11.2016

Opakované volby členů školské rady proběhly dne 24.11.2016 od 10:00 do 22:00 hodin a dne 25.11.2016 od 08:00 do 13:00 hodin elektronickou formou prostřednictvím počítačové sítě Internet. Anonymizované hlasovací lístky byly předávány oprávněným voličům od 9. 11. 2016 do 25. 11. 2016. Bylo vydáno celkem 294 hlasovacích lístků.

Voleb se zúčastnilo prostřednictvím volební aplikace na adrese „volby.gykas.cz“ celkem 83 oprávněných voličů z celkového počtu 665 oprávněných voličů, tedy 12,5  procent oprávněných osob. Volby nejsou platné vzhledem k nízké volební účasti (menší než potřebná jedna pětina oprávněných voličů).

Pořadí kandidátů dle počtu získaných hlasů je následující:

1.        Matyáš Hopp                                   55  hlasů

2.        Tomáš Hadrava                                54  hlasů

3.        Dana Houdková                                38  hlasů                             

Za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků nebyl nikdo zvolen členem školské rady.

za přípravný výbor pro volbu členů školské rady

Hynek Miler

Oznámení o konání opakovaných voleb členů školské rady.

Ve čtvrtek 24. listopadu 2016 a v pátek 25. listopadu 2016 proběhnou opakované volby členů školské rady. Dva členy školské rady budou volit společně zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků.

Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků budou volit členy školské rady ve čtvrtek 24.11.2016 od 10:00 hodin do 22:00 hodin a v pátek 25.11.2016 od 8:00 hodin do 13:00 hodin. Volby proběhnou elektronicky prostřednictvím počítačové sítě Internet.

Registrace oprávněných voličů a vydávání elektronických hlasovacích lístků bude probíhat ve škole během třídních schůzek ve středu 9.11.2016 od 18:00 do 18:45 hodin. Dále potom také v kanceláři školy od pondělí 21.11.2016 do pátku 25.11.2016, vždy od 8:00 do 12:00 hodin. Přípravný výbor pro volbu členů školské rady si vyhrazuje právo určit případně i další termíny registrace voličů a vydávání elektronických hlasovacích lístků.

Seznam kandidátů do školské rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků:

 • Tomáš Hadrava (zletilý žák třídy 8.F)
 • Matyáš Hopp (zletilý žák třídy 8.F)
 • Dana Houdková (zákonný zástupce nezletilé žákyně třídy 2.E a nezletilého žáka třídy 4.F)

 

zveřejněno 25.10.2016

 

Opakované volby členů školské rady

Ve čtvrtek 24. listopadu 2016 a v pátek 25. listopadu proběhnou opakované volby členů školské rady. Dva zástupce do školské rady budou volit společně zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků. Oprávnění voliči mohou do 25. října 2016 do 17:00 hodin zaslat mailem návrh kandidáta přípravnému výboru pro volbu členů školské rady na adresu miler.hynek@gykas.cz, nebo návrh předat v kanceláři školy (místnost 106).

za přípravný výbor pro volbu členů školské rady

Hynek Miler

 

Výsledky řádných voleb členů školské rady ze dne 13.4.2016

 1. Volby členů školské rady za pedagogické pracovníky

Voleb se zúčastnilo 26 oprávněných voličů z celkového počtu 45 oprávněných voličů, tedy 57,8  procent oprávněných osob. Bylo vydáno 26 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo rovněž 26 hlasovacích lístků, všechny odevzdané hlasovací lístky byly platné. Volby byly vzhledem k nadpoloviční účasti voličů platné.

Pořadí kandidátů dle počtu získaných hlasů je následující:

 1.  Jan Jech                         21 hlasů
 2. Olga Pásková                        11 hlasů
 3. Vladislava Kaupová                 10 hlasů

Za pedagogické pracovníky byli za členy školské rady zvoleni PaedDr. Jan Jech a Mgr. Olga Pásková.

 1. Volby členů školské rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků

Voleb se zúčastnilo 106 oprávněných voličů z celkového počtu 699 oprávněných voličů, tedy 15,2  procent oprávněných osob. Bylo vydáno 106 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 106 hlasovacích lístků, všechny odevzdané hlasovací lístky byly platné. Volby nejsou platné vzhledem k nízké volební účasti (menší než potřebná jedna pětina oprávněných voličů).

Pořadí kandidátů dle počtu získaných hlasů je následující:

 1. Tomáš Hadrava                                 85  hlasů
 2. Matyáš Hopp                                   77  hlasů
 3.         Dana Houdková                               25  hlasů

Za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků nebyl nikdo zvolen za člena školské rady.

Volby se budou opakovat.

Za přípravný výbor pro volbu členů školské rady

Mgr. Hynek Miler
zveřejněno  dne 15. dubna 2016

Řádné volby členů školské rady 13. 4. 2016

Oznámení o konání řádných voleb členů školské rady
Ve středu 13. dubna 2016 se budou konat řádné volby členů školské rady.
Dva členy školské rady budou volit pedagogičtí pracovníci.
Dva členy školské rady budou volit zletilí žáci a oba zákonní zástupci nezletilých žáků.

1.      Volba členů školské rady za pedagogické pracovníky.
Pedagogičtí pracovníci školy budou volit členy školské rady ve středu 13.4.2016 od 8:45 do 9:00 hodin a od 11:30 do 11:45 hodin v ředitelně školy.

Seznam kandidátů do školské rady za pedagogické pracovníky:

 • Jan Jech
 • Vladislava Kaupová
 • Olga Pásková

 1. Volba členů školské rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků
  Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků budou volit členy školské rady ve středu 13.4.2016 od 9:40 do 10:00 hodin a od 17:40 do 18:15 hodin v přízemí budovy v prostou hlavního schodiště u místnosti 014.

  Seznam kandidátů do školské rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků:
 • Tomáš Hadrava (zletilý žák třídy 7.F)
 • Matyáš Hopp (zletilý žák třídy 7.F)
 • Dana Houdková (zákonný zástupce nezletilé žákyně třídy 1.E a nezletilého žáka třídy 3.F)


Za přípravný výbor pro volbu členů školské rady

Mgr. Hynek Miler
zveřejněno  dne 14. března 2016

Řádné volby členů školské rady

Ve středu 13. dubna 2016 proběhnou ve škole řádné volby členů školské rady. Dva zástupce do školské rady budou volit pedagogičtí pracovníci. Další dva zástupce do školské rady budou volit společně zletilí žáci a studenti a zákonní zástupci nezletilých žáků. Oprávnění voliči mohou do 14. března 2016 zaslat mailem návrh kandidáta předsedovi přípravného výboru pro volbu členů školské rady na adresu miler.hynek@gykas.cz, nebo návrh předat v kanceláři školy.

za přípravný výbor pro volbu členů školské rady

Hynek Miler

Složení školské rady

 • Martin Červinka -  zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
 • Natálie Chamrádová - zástupce zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
 • Jan Jech - zástupce pedagogických pracovníků
 • Olga Pásková - zástupce pedagogických pracovníků
 • Albert Kubišta - zástupce zřizovatele - MHMP
 • Jana Sombergerová, MBA - zástupce zřizovatele - MHMP

Zápisy ze zasedání školské rady:

Výsledky řádných voleb členů školské rady ze dne 17.4.2013

 1. Volby členů školské rady za pedagogické pracovníky

Voleb se zúčastnilo 28 oprávněných voličů z celkového počtu 44 oprávněných voličů, tedy 63,6 procent oprávněných osob. Bylo vydáno 28 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo rovněž 28 hlasovacích lístků, všechny odevzdané hlasovací lístky byly platné.

Výsledné pořadí kandidátů:

 1. Jan Jech ................ 20 hlasů
 2. Olga Pásková ............. 14 hlasů
 3. Vladislava Kaupová .... 14 hlasů

Pořadí na 2. a 3. místě bylo stanoveno vzhledem k rovnosti počtu hlasů a v souladu s volebním řádemlosem. Za pedagogické pracovníky byli za členy školské rady zvoleni PaedDr. Jan Jech a Mgr. Olga Pásková.

 1. Volby členů školské rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků

Voleb se zúčastnilo 151 oprávněných voličů z celkového počtu 736 oprávněných voličů, tedy 20,5 procent oprávněných osob. Bylo vydáno 151 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 148 hlasovacích lístků, všechny odevzdané hlasovací lístky byly platné.

Výsledné pořadí kandidátů:

 1. Martin Červinka                                 75 hlasů
 2. Natálie Chamrádová                         46 hlasů
 3. Jiří Sissak, Ph.D.                         43 hlasů
 4. Miroslava Konvičková               29 hlasů
 5. Mgr. Jaroslava Nestěrová          19 hlasů
 6. Jindřich Šavel                                     14 hlasů

Za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků byli za členy školské rady zvoleni Martin Červinka a Natálie Chamrádová.

Za přípravný výbor pro volbu členů školské rady

Mgr. Hynek Miler
zveřejněno  dne 24. dubna 2013

 

Oznámení o konání řádných voleb členů školské rady
Ve středu 17. dubna 2013 se budou konat řádné volby členů školské rady.
Dva členy školské rady budou volit pedagogičtí pracovníci.
Dva členy školské rady budou volit zletilí žáci a oba zákonní zástupci nezletilých žáků.

1.      Volba členů školské rady za pedagogické pracovníky.
Pedagogičtí pracovníci školy budou volit členy školské rady ve středu 17.4.2013 od 8:45 do 9:00 hodin a od 11:30 do 12:00 hodin v ředitelně školy.

Seznam kandidátů do školské rady za pedagogické pracovníky:

PaedDr. Jan Jech
Mgr. Vladislava Kaupová
Mgr. Olga Pásková

2.      Volba členů školské rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků
Zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků budou volit členy školské rady ve středu 17.4.2013 od 9:40 do 10:00 hodin a od 17:40 do 18:15 hodin v přízemí budovy v prostou hlavního schodiště u místnosti 014.

Seznam kandidátů do školské rady za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků:

Martin Červinka (zletilý žák třídy 7.F)
Natálie Chamrádová (zletilý žák třídy 7.F)
MUDr. Miroslava Konvičková (zákonný zástupce nezletilého žáka třídy 3.E)
JUDr. Mgr. Jaroslava Nestěrová (zákonný zástupce nezletilého žáka třídy 4.F a zákonný zástupce nezletilého žáka třídy 1.F)
Ing. Jiří Sissak, Ph.D. (zákonný zástupce nezletilého žáka třídy 1.E)
Jindřich Šavel (zákonný zástupce nezletilého žáka třídy 2.F)

Za přípravný výbor pro volbu členů školské rady

Mgr. Hynek Miler
zveřejněno  dne 18. března 2013

-------------------------------------------------------------

Nové řádné volby členů školské rady

Ve středu 17. dubna 2013 proběhnou ve škole nové řádné volby členů školské rady. Dva zástupce do školské rady budou volit pedagogičtí pracovníci. Další dva zástupce do školské rady budou volit společně zletilí žáci a studenti a zákonní zástupci nezletilých žáků. Oprávnění voliči mohou do 13. března zaslat mailem návrh kandidáta předsedovi přípravného výboru pro volbu členů školské rady na adresu miler.hynek@gykas.cz, nebo návrh předat v kanceláři školy.

za přípravný výbor pro volbu členů školské rady

Hynek Miler

uveřejněno dne 1.3.2013

------------------------------------------------------------------

Na zasedání školské rady dne 10.10.2012 byl schválen nový jednací řád školské rady.

Zápisy ze zasedání školské rady:

 

Volby do školské rady dne 7.3.2012

Dne 7.3.2012 od 11:30 do 12:00 hodin proběhly v budově Gymnázia Karla Sladkovského volby do školské rady za pedagogické pracovníky. Voleb se zúčastnilo cca 72 % oprávněných voličů.

Do školské rady za pedagogické pracovníky byli zvoleni:

- Jan Jech

- Olga Pásková

Dne 7.3.2012 od 7:45 do 8:00 hodin a od 9:40 do 9:50 hodin proběhly v budově Gymnázia Karla Sladkovského volby do školské rady za zletilé studenty. Voleb se zúčastnilo 65 % oprávněných voličů.

Do školské rady za zletilé studenty byl zvolen:

- Martin Červinka, třída 6.F

volební komise:

RNDr. Alena Hořká

Mgr. Hynek Miler

Mgr. Vladimír Vokál