škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturita
Učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací zkoušky
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Divadelní klub
Klub deskových her
Školní akademie
Soutěže
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Hudební výchova

Na osmiletém gymnáziu se hudební výchova vyučuje v prvních šesti ročnících studia, na čtyřletém v prvních dvou. Kromě dvouhodinové dotace v primě se jedná o předmět vyučovaný jednu hodinu týdně. Veškeré hodiny probíhají v učebně hudební výchovy, která je bohatě vybavena nástroji rytmickými i melodickými.
Pro příští školní rok je v nabídce pro studenty posledních dvou ročníků také seminář z hudební výchovy, který zájemce připraví k přijímacím zkouškám z tohoto předmětu či případně k maturitě.
Během hodin hudební výchovy se studenti seznamují se základy hudební nauky, s dějinami hudby, učí se tvořit správně tón, zpívat, taktovat, jednoduše doprovázet písně i improvizovat. Nedílnou součástí hodin jsou krátké poslechy jednotlivých děl české i světové hudební produkce.


Hudební výchovu na naší škole vyučují:
Mgr. Petra Kotková
Mgr. Eliška Jindřichová