Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Jak je to s číslem týdne a s písmenem týdne v rozvrhu

Jaké písmeno v rozvrhu připadá na daný týden

Rozvrh je členěn do čtyřtýdenního cyklu. Každému týdnu v roce tak odpovídá jedna ze čtyř možných hodnot označení týdne v cyklu. První týden cyklu má písmeno P, druhý D, třetí T a čtvrtý Č.

Jaké písmeno patří k danému týdnu poznáme tak, že příslušné číslo týdne vydělíme číslem 4. Zbytek po tomto dělení může nabývat čtyř hodnot: 0, 1, 2, 3. Těmto číslům přímo odpovídají jednotlivá písmena označující týdny v rozvrhu:

zbytek po dělení příslušné písmeno
1 P
2 D
3 T
0 Č

 

Příklad:

Vezměme týden číslo 35. Při dělení čtyřmi dostáváme zbytek číslo 3.
35 / 4 = 8 a zbyde 3; neboť: 4 * 8 = 32 a do 35 chybí právě 3
Dle výše uvedené tabulky odpovídá číslu 3 písmeno T.

Vezměme týden číslo 36. Při dělení čtyřmi dostáváme zbytek číslo 0 (4*9=36)
Dle výše uvedené tabulky odpovídá číslu 0 písmeno Č.

Pozor na chybu čísla týdne v některých kalendářích!

Pořadové číslo týdne respektuje pravidlo: Do roku 1994 včetně se za 1. týden v roce považuje týden obsahující 1. ledna, byť by byl tvořen jen jediným dnem. Od roku 1995 se dle normy ISO 8601 za 1. týden v roce považuje týden obsahující 1. ledna, pokud Nový rok padl nejpozději na čtvrtek (jen tehdy má první týden alespoň 1 pracovní den).

Některé kalendáře a programy bohužel toto pravidlo nerespektují, a tak se může stát, že někdy uvádějí číslo týdne špatně (o jedna menší).

Písmeno aktuálního týdne najdete přímo na stránkách školy