škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturita
Učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací zkoušky
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Divadelní klub
Klub deskových her
Školní akademie
Soutěže
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Německý jazyk

"Ten, kdo nezná cizí jazyk, neví nic o svém vlastním“. Johann Wolfgang von Goethe

V letošním školním roce německý jazyk ve škole vyučují: Mgr. Lenka Burkertová , Mgr. Dana Hájková, Mgr. Vendula Gazdová, Mgr. Markéta Šimková

Učivo probírané v jednotlivých ročnících stanoví ŠVP.
Němčina jako druhý cizí jazyk se vyučuje od sekundy s dotací dvě hodiny týdně, od tercie do oktávy s dotací tři hodiny týdně. Na čtyřletém gymnáziu se němčina vyučuje od prvního do čtvrtého ročníku s dotací tři hodiny týdně. V septimě a oktávě je možné navštěvovat konverzační seminář z německého jazyka s dotací dvě hodiny týdně.
Naši studenti se každoročně úspěšně účastní konverzační soutěže v německém jazyce.

Kabinet NJ pořádá zájezdy do německy mluvících zemí. V letošním školním roce organizujeme třídenní zájezd do Berlína, dvoudenní zájezd do Vídně a jednodenní exkurzi do Mauthausenu. 
V případě zájmu studentů pořádáme výměnný pobyt s Gymnáziem Zwiesel ( Bavorsko).

 Více o zájezdech ZDE.

OLYMPIÁDA V NĚMECKÉM JAZYCE
______________________________________

V lednu proběhlo školní kolo Olympiády v německém jazyce, zaměřené na konverzaci. Soutěž byla rozdělena do dvou kategorií : I. kategorie byla určena pro studenty nižšího stupně gymnázia a II. kategorie pro studenty vyššího stupně gymnázia.
Vítězové školního kola postoupili do OBVODNÍHO KOLA OLYMPIÁDY V NĚMECKÉM JAZYCE, která se konala v březnu. Naši studenti se zde umístili na předních místech:
I. kategorie: 1.místo obsadila EMILIA HOFLER ( 3.F. )
II. ykategorie: 1. místo obsadil MAREK JÁNSKÝ ( 6.E )
2. misto obsadil JAN VACEK ( 6.E )
4. místo obsadil MAREK NESTERA (7.F )
E. Hofler se umístila též v Okresním kole v první polovině zúčastněných.

Všem účastníkům děkujeme a gratulujeme k dosaženému úspěchu!