škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Učitelé
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
SPGS
Maturita
Učební plány
Dny otevřených dveří
Přijmací zkoušky
Plán práce školy
Předměty
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Kroužky
Zahraniční zájezdy
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Klub deskových her
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Ke stažení

Přijmací zkoušky

Přijímací řízení na Gymnázium Karla Sladkovského

pro školní rok 2018/19

Výsledky druhého kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019: čtyřleté studium

Seznam přijatých uchazečů ve druhém kole přijímacího řízení: čtyřleté studium

--------------------------------------------------------------------------

Gymnázium Karla Sladkovského vyhlašuje druhé kolo přijímacího řízení pro školní rok 2018-19 do čtyřletého studia, studijní obor 79-41-K/41.

Termín podání přihlášky: do 25.5.2018 do 12:00 hodin.

Termín konání zkoušky: středa 6.6. 2018.

Kritéria pro přijetí a podrobnější informace o druhém kole přijímacího řízení

najdete v přiloženém souboru.

Gymnázium Karla Sladkovského (dále jen GKS) otvírá ve školním roce 2017/18 studijní  obory:

79-41-K/81 gymnázium osmileté (max. 30 žáků)

79-41-K/41 gymnázium čtyřleté (max. 60 žáků)

 

Výsledky prvního kola přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019:

Výsledky přijímacího řízení pro rok 2018/2019 - osmileté studium

Výsledky přijímacího řízení pro rok 2018/2019 - čtyřleté studium

 

Výsledky přijímací zkoušek byly vyhlášeny ve středu 2.5.2018 v odpoledních hodinách. Od té doby běží lhůta deseti pracovních dní, kdy je potřeba odevzdat zápisový lístek.

Účastník řízení ve věci přijetí ke vzdělávání na střední škole, jehož činnost vykonává příspěvková organizace Gymnázium Karla Sladkovského, Sladkovského náměstí 8, Praha 3 má právo se vyjádřit k podkladům rozhodnutí před vydáním rozhodnutí (podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů). Jedná se o počet bodů z českého jazyka a matematiky z testů opravených Cermatem, počet bodů za vysvědčení a započítané pomocné body. Pokud budete chtít své právo ve středu 2.5.2018 od 8:00 do 10:00 hodin využít, je nutné se objednat na telefonním čísle 222 721 118 nejpozději do 27.4.2018.

Testy opravené Cermatem Vám v případě Vašeho zájmu rádi zpřístupníme jiný den (opět po telefonickém objednání).

Kritéria pro přijetí na GKS pro osmileté i čtyřleté studium najdete v přiloženém souboru.

Další informace k přijímacímu řízení můžete nalézt na stránkách www.cermat.cz nebo www.novamaturita.cz.

Po náhradním termínu 1. kola přijímacího řízení do osmiletého studia byli dodatečně přijati ke studiu uchazeči s registračním číslem:

69-81-18, 97-81-18.

----

 Formulář přihlášky ke studiu si můžete stáhnout na webu MŠMT

Přihláška se vyplňuje v rozsahu uvedeném na nově stanoveném tiskopisu přihláška pro denní  formu vzdělávání – růžový podtisk.

Na tiskopisech přihlášky pro denní formu vzdělávání se uvádějí dvě školy (a dva obory vzdělávání), pokud se na ně uchazeč hlásí. Když se uchazeč hlásí jen na jednu školu, druhou nevyplňuje.

Uvedené pořadí škol na přihlášce není závazné. O volbě školy a oboru vzdělávání rozhodne uchazeč uplatněním svého zápisového lístku.

Lékařský posudek GKS nevyžaduje.

Přihlášku je nutné doručit škole do 1.března 2018.

Termíny testů:

Studium

Řádný termín testů

čtyřleté

12.4.2018, 16.4.2018

osmileté

13.4.2018, 17.4.2018

 

Přijímací testy se budou konat na oba obory pouze z matematiky a českého jazyka.

V testech bude prověřována znalost obsahu vzdělávání  z ČJL a M v rozsahu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Soubor ukázkových úloh pro zkušební předmět český jazyk a zkušební předmět matematika najdete na www.cermat.cz. Na těchto stánkách jsou vyvěšeny i ilustrační testy k pilotnímu ověřování přijímacího řízení  pro čtyřleté i víceleté obory.

Kritéria pro přijetí na GKS pro osmileté i čtyřleté studium najdete v přiloženém souboru.

Další informace k přijímacímu řízení můžete nalézt na stránkách www.cermat.cz nebo www.novamaturita.cz.