škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturita
Učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací zkoušky
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Divadelní klub
Klub deskových her
Školní akademie
Soutěže
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Společenské vědy

Občanská výchova je určena studentům nižšího gymnázia a její časová dotace činí v primě a sekundě jednu vyučovací hodinu týdně a v tercii a kvartě dvě hodiny.
V tomto předmětu se žáci seznámí se základními tématy společenských věd jako je osobnost a její struktura, světová náboženství, státověda, rodinná výchova, právní odvětví, finanční gramotnost, výchova ke zdraví, etika a etiketa apod. Žáci si osvojí způsoby, jak přistupovat ke svému okolí uvážlivě, slušně a s rozmyslem. V průběhu čtyř let se tedy žáci postupně seznámí se základními tématy v rámci navazujících společenských věd na vyšším gymnáziu. Výuka předmětu je v každém ročníku doplněna vhodnými exkurzemi, přednáškami či návštěvami.


Společenské vědy jsou určeny studentům vyššího gymnázia. V kvintě představuje časová dotace předmětu dvě hodiny týdně, v sextě tři hodiny týdně, v septimě a v oktávě dvě hodiny týdně.
Předmět je koncipován jako úvod do společenských věd. V kvintě a prvním ročníku se probírá psychologie a sociologie, v sextě a ve druhém ročníku ekonomie, ekonomika a právo, v septimě a ve třetím ročníku politologie a religionistika, v oktávě a ve čtvrtém ročníku filosofie, etika.
Předmět nabízí všeobecný přehled v rámci jednotlivých společenskovědních disciplín a je zároveň přípravou pro přijímací zkoušky ke studiu humanitních věd na vysoké škole.
Výuka je dle možností vhodně doplňována exkurzemi, návštěvami, přednáškami, projekty apod. Součástí výuky jsou v septimě a oktávě osmiletého gymnázia a ve třetím a čtvrtém ročníku čtyřletého gymnázia dvouhodinové semináře zaměřené na psychologii, ekonomiku a ekonomii, politologii, filosofii, etiku a religionistiku.