škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
SPGS
Maturita
Učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací zkoušky
Plán práce školy
Předměty
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Divadelní klub
Klub deskových her
Školní akademie
Soutěže
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Volitelné semináře

NABÍDKA VOLITELNÝCH PŘEMĚTŮ

V septimě (volba na konci sexty) se student účastní výuky 3 volitelných předmětů.

Předměty mu jsou nabídnuty pevně s rozvrhem – jasně dané kombinace předmětů. Seminář bude otevřen s minimálním počtem 9 studentů.

Předměty, které si student zvolí, bude navštěvovat 2 roky.

Student volí z předmětů:

     a) které jsou otevřeny pouze pro jejich ročník (pokud se přihlásí málo studentů, předmět neotevřeme,

         pokud se přihlásí hodně studentů – můžeme otevřít semináře 2).

         Jedná se o předměty:

           Matematický seminářCvičení z matematiky I.,

           Dějepisný seminář DS I., Literární seminář,  Seminář AJ I.,

 

      b) které jsou otevřeny napříč ročníky (výuka je přizpůsobena dvěma rokům – témata se „točí po roce“)

           Jedná se o předměty:

           Anglický seminář FCE, Seminář z biologie, Základy společenských věd, Dějiny výtvarného umění,

           Seminář  z německého jazyka, Francouzská konverzace, Seminář z francouzského jazyka,

           Seminář ruského jazyka, Seminář z fyzikySeminář z informatiky, Seminář z chemie

           Seminář z psychologie, Ekonomický seminář, Deskriptivní  geometrie,

           Diferenciální a integrální počet Literární seminář – Divadlo jako odraz doby,

           Seminář hudební výchovy, Seminář Programování a počítačové  modelování,

           Vybrané kapitoly z filosofie, etiky a religionistiky

 

V oktávě (volba na konci septimy) má mít student v rozvrhu semináře 4.

Ke svým již zvoleným ze septimy si přibere ještě 1 z nabídky:

       a) jednoletých seminářů:

             Základy práva a právní praktikum, Seminář ze zeměpisu, Základy latiny,

             Cvičení z matematiky II., Dějepisný seminář DS II., Seminář AJ II., Seminář AJ III., 

             Seminář AJ IV.,  Economics in English, Právo v praxi,

       b) seminářů napříč ročníky, který se jim hodí do rozvrhu.

Změna semináře během studia se může povolit pouze ze závažných důvodů se souhlasem třídního učitele a učitelů vyučujících předměty, kterých se změna týká.