škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturita
Učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací zkoušky
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Divadelní klub
Klub deskových her
Školní akademie
Soutěže
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Zeměpis

Milí studenti, 

v této zeměpisné sekci vám budeme sdělovat všechny důležité informace, které se týkají našeho předmětu. Jak můžete vidět, je zde rozdělení podle jednotlivých ročníků, kde se doplňují různé odkazy, úkoly, soutěže, zajímavosti, upozornění na testy apod. Úvodní seznam slouží jako rychloodkazy na příslušné kapitoly.

Protože zeměpis vyučují čtyři pedagogové, je logické, že každý z nich má ve své třídě určitý režim a požadavky. Sledujte tedy prosím, komu jsou informace konkrétně určeny.

Rádi bychom, aby se stal tento předmět pro vás zajímavější. Touto formou se urychlí naše komunikace a i vy se budete moci dovědět spoustu nových informací, na které v normálních hodinách nemáme dostatek času.

Těšíme se na spolupráci

Jitka Smejkalová (1.E, 1.F,2.E, 3.E, 3.F, 4.E), Petra Šupejová (7.F), Radoslav Gřešek ( 1.A, 5.E, 5.F, 6.F, 3.A, 7.E, ZS), Roman Möstl (4.F, 2.A, 6.E)

 

 

PRIMA

SEPTIMA + 3.ROČNÍK

SEKUNDA

OKTÁVA + 4.ROČNÍK

TERCIE

 

KVARTA

ZEMĚPISNÉ SOUTĚŽE

KVINTA + 1.ROČNÍK

PŘEDNÁŠKY A PROMÍTÁNÍ

SEXTA + 2.ROČNÍK