Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
uchazeči
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Školní jídelna
Školní parlament
Pedagogický sbor
Kariéra
Etická linka
Veřejné zakázky
Povinně zveřejňované informace a projekty
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Ke stažení
Suplování
Rozvrh
Zvonění
Formální úpravy prací
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Harmonogram školního roku
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Harmonogram školního roku
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Doučování žáků škol
Sportovní a adaptační kurzy
Maturitní ples
Akce školy
DofE
ICT a digitální výuka
Projekty
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Základní informace
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení
Představení školy

Adaptační kurz primy 2022/2023

ADAPATČNÍ KURZ GYMNÁZIA KARLA SLADKOVSKÉHO

Adaptační a seznamovací kurz je výbornou příležitostí, jak hravou a zábavnou formou stmelit nový kolektiv. Program slouží k tomu, aby se noví spolužáci vzájemně poznali mezi sebou. Ale nejen to: aby se vytvořilo pouto také mezi studenty a jejich novými učiteli. Je mnohem snadnější a příjemnější poznat nové kamarády v přírodě, při hře, než se s nimi seznamovat v lavicích. Po přechodu ze základní na střední školu nebo na víceleté gymnázium jsou na děti kladeny jiné, často vyšší nároky. A právě adaptační kurz jim pomůže se rozkoukat.

Studenti si vyzkouší netradiční aktivity, spolupráci i diskusi při společném tvoření či řešení zvláštních úkolů. Nejedná se o příliš fyzicky náročné aktivity, zvládne je opravdu každý. Důraz je kladen na pozitivní atmosféru a možnost projevit různé schopnosti, dovednosti a zájmy. Děti jsou neustále pod dozorem svého třídního učitele a týmu učitelů a instruktorů, kteří pro ně připravují nevšední zážitky.

Naše škola spolupracuje s agenturou Wenku, která má s pořádáním adaptačních kurzů již dlouholeté zkušenosti a připravuje níže uvedený program.

INFORMACE KE KURZU A PLATBA – ZDE

PŘIHLÁŠKA NA AKCI PRO ŠKOLU – ZDE

BEZINFEKČNOST A PŘIHLÁŠKA PRO AGENTURU – ZDE

INFORMACE K ODJEZDU – ZDE

FOTOGRAFIE Z KURZU - ZDE