Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Povinně zveřejňované informace
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní a adaptační kurzy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Formální úpravy prací
Ke stažení

Akce školy 2018/2019

ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

ČERVEN 2019

 

30.6. VYSVĚDČENÍ
24.-25.6. Třídní výlety (vícedenní či jednodenní) - více ZDE
21.6. Geologická exkurze Srbsko - 2.E
  Exkurze Ministerstvo zahraničních věcí ČR - Černínský palác - 5.E
19.6. Slavnostní vyhlášení výsledků předmětových soutěží, 10:00 v Atriu
  Seminář psychologie (výběr ze 7.EF, 8.EF) - Divadelní představení, Rokoko
18.6. Finanční gramotnost - sexty
8. - 10.6. Matematicko-fyzikální soustředění, vybraní studenti (8) z 6.E a 7.F
3. - 9.6. Zájezd Velká Británie - kvarty - více ZDE, foto ZDE
2. - 8.6. Sportovní kurz Slovinsko - tercie - více ZDE, foto ZDE

 

KVĚTEN 2019

 

31.5. Vydávání vysvědčení - maturanti, aula gymnázia
27.5. Malé maturity - anglický jazyk ústní část - kvarta E
27. - 31.5. Vodácký kurz Ohře - septimy
27. - 30.5. Cyklistický kurz Pecka - sexty
24.5. Závěr maturitních zkoušek
  Malé maturity - anglický jazyk ústní část - kvarta F
23.5. Zeměpisná přednáška - "Írán - zahalená krása" - sekundy - více ZDE
  Malé maturity - český  jazyk písemná část - kvarty
21.5. Cyklovýlet - 5.F
  Kulturní procházka Prahou zaměřená ma umělecké směry - 6.E
  Malé maturity - matematika - kvarty
20.5. Výlet na bruslích 3.F - Poděbrady, Nymburk
  Malé maturity - anglický jazyk písemná část - kvarty
20.-24.5. Ústní zkoušky společné i profilové části maturit
14.5. POPRASK - Pohár rozhlasu - atletické závody kategorie 4D,3H
  Náhradní termín přijímacích zkoušek (pro všechny obory vzdělávání).
  Seminář DVU - 7.EF, Josef Šíma - NG - Valdštejnská jízdárna
13.5. Náhradní termín přijímacích zkoušek (pro všechny obory vzdělávání).
  Můžeš podnikat - sexty
9.5.   Svět knihy - 4.E, 5.F, 7.F - více ZDE
3.5. Filmové představení - Paterson, Světozor - tercie
  Maturitní zkouška 2019 - didaktický test ČJL
2.5.  Maturitní zkouška 2019 - didaktický test MA, didaktický test AJ

DUBEN 2019

 

30.4. Výživové trendy - fakta a mýty - tercie
  Profilová maturitní zkouška - písemná práce z AJ
29.4. Profilová maturitní zkouška z FJ, písemná práce
25.4. Sociální psychologie, Beseda se Zdenou Filípkovou - více ZDE
  POPRASK - volejbalový turnaj 4D - pražské krajské kolo - krásné 5.-8.místo
24.4. Discussion at American Center - sexty - více info ZDE
23.4. Exkurze do památníku Karla Čapka ve Strži - 1.E - více ZDE
  Divadlo Mana - více ZDE
17.4. Muzeum smyslů - 3.F. 2.F
  Lektorský program "Bohové a hrdinové antických bájí" - 2.E - více ZDE
  Návštěva Hrdličkova muzea – kvarty - více ZDE
  Toulky Žižkovem + badmintonový turnaj - 3.E - více ZDE
  Přijímací zkoušky na osmileté gymnázium
16.4. Muzeum kubismu v domě U Černé Matky Boží - 1.E - více ZDE
  Program "Husitské hnutí a názvy ulic na Žižkově" - 2.E - více ZDE
  Muzeum hlavního města Prahy - "Hravé velikonoce" - 3.E - více ZDE
  Přijímací zkoušky na osmileté gymnázium
16. - 17.4 Zahraniční zájezd do Vídně - septimy, 5.F
15. -17.4. Zahraniční zájezd do Berlína - sexty
15.4. Exkurze do husitského muzea v táboře - 2.E - více ZDE
  Přijímací zkoušky na čtyřleté gymnázium
12.4. Přijímací zkoušky na čtyřleté gymnázium
  Beseda s Pavlem Fišerem - 2.A, 6.EF, 7.EF 
  Náprstkovo muzeum - 1.E - foto + více ZDE
  Vývoj Prahy za vlády Karla IV., expozice - 5.F
  Vlastivědná vycházka - 5.E
11.4. Maturitní zkouška 2019 - písemná práce z AJ
10.4. Maturitní zkouška 2019 - písemná práce z ČJ
9.4. Pilotní projekt Live classes 2.A - více ZDE
5.4. POPRASK- volejbalový turnaj 4CH, výběr 12 studentů ze  3.EF, 4.EF
  Závěrečný test z AJ pro maturanty za 2. pololetí
4.4. POPRASK- volejbalový turnaj 4D, výběr 12 studentek ze 2.E, 3.EF, 4.F - 1.MÍSTO
3.4. Průvodcování po Praze (Nj, Fj) - 2.A
  Focení studentů

 

BŘEZEN 2019

 

29.3.  Exkurze do muzea smyslů - 3.E
28.3. Profitesty - vybraní studenti 6.E
20.3. Krajské kolo zeměpisné olympiády 1.E Bambas P., 2.F Bárta M.
19.3. POPRASK Basketbal chlapci kategorie tercie, kvarta - Pražské kolo (výběr 10 žáků), 7:30 - 14:00.
17.-22.3. Lyžařský kurz Alpy Rakousko - 1.A,5.E,5.F (studenti, kteří se neučastní se učí podle rozvrhu 5.F)
15.3. 4.EF, 3.-5.VH, Jeden svět na školách
14.3. Úniková hra - Fakescape, třídy 5.E, 5.F, 6.E, 7.E Každá třída vždy jen 1 vyuč. hodina. Více ZDE
11.3. Prohlídka poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 7.E-více ZDE
8.3. 7.EF, 4.-6.VH, Jeden svět na školách
6.3. Divadelní klub Činoherní klub "Ujetá ruka"
5.3. Seminář DVU, 8.-9.VH., 7.EF, 8.EF, NG - sbírky umění 19., 20., 21. století.
3.-8.3 Lyžařský kurz sekundy - Benecko v Krkonoších - foto ZDE
1.3. Prohlídka poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - 7.F
   

ÚNOR 2019 

 

27.2. Divadelní klub Národní divadlo "Kytice"
  BOV - osmóza (badatelsky orientovaná výuka) - workshop
22.-24.2. Lyžařský víkend 3.E - foto ZDE
21.2. Geografická přednáška "Tvář východní Evropy" - Tomáš Kubeš - tercie, kvarty
  Geografická přednáška "Kongo" - Tomáš Kubeš - sexty, septimy
  Divadlo v prostorách školy - kvinty
20.2. Den otevřených dveří
  Okresní kolo zeměpisné olympiády
11.-17.2. Jarní prázdniny
8.2. Návštěva Pražského literárního domu "PRAGER LITERATURHAUS" - oktávy - více ZDE.
  Divadlo v Dlouhé - kvarty
4.2. Primární prevence 3.F - dospívání
  Zeměpisná olympiáda školní kolo - všechny kategorie


LEDEN 2019

 

31.1. VYSVĚDČENÍ
  POVÁNOČNÍ KAPR - volejbalový turnaj (tercie, kvarta), přehazovaná (prima, sekunda)-foto a výsledky
30.1. POVÁNOČNÍ KAPR - volejbalový turnaj vyššího stupně
29.1. Školní kolo soutěže v konverzaci v Aj (prima, sekunda)
28.1. Školní kolo soutěže v konverzaci v Aj (1. a 2.ročník))
  POPRASK - pražské finále starších žákyň FLORBAL
  Šachový turnaj - pražský přebor základních a středních škol v šachu - více ZDE
25.1. Školní kolo soutěže v konverzaci v Aj (kvinta,sexta)
24.1. Školní kolo soutěže v konverzaci v Aj (tercie, kvarty)
  Školní kolo soutěže v konverzaci ve Fj
21.1. Přednáška výchovného poradenství "Dospívání" - 3.E
18.1. Přednáška prevence "Kyberšikana" - 3.F, 1.A
17.1.  Třídní schůzky pro 1.ročníky a konzulatční podvečer
17.1. Přednáška prevence "Kyberšikana" - 3.E, 4.F
9.1. Maturitní ples Lucerna

 

PROSINEC 2018

 

20.12. Jan Jakub ryba -  Česká mše vánoční - Kostel Nejsvětějšího Srdce Páně nám.Jiřího z Poděbrad
  Adventní výjezd Bautzen (Budyšín) a muzeum betlémů - více info ZDE, foto ZDE
19.12. Vánoční akademie + třídní besídky
13.12. Gruzínský den, 8:00 - 19:00  foto ZDE
  4. E, 4.F, 2.A Divadlo Bear, Reduta (představení v AJ, Ch. Dickens: Christmas Carol)
12.12. Slaďárenská kavárna 3.E
  Přednáška ČZU - seminář biologie
  Divadelní představení František blázen, 2.EF, 3.F, 7.F, 8.F 
5.12. Školou prošel Mikuláš - maturanti - foto ZDE
3.-5.12. 6.F - Preventivní program, Kunratice
4.12. POPRASK - Florbalový turnaj - krajské kolo kategorie 3CH
3.12. POPRASK - Středoškolský florbalový turnaj

 

LISTOPAD 2018

 

30.11. 5.E, exkurze - kostel Nejsvětějšího srdce Páně na Jiřího z Poděbrad
  Beseda v AJ. Hostem je americký diplomat Douglas Morrow. Třídy 7.EF, 8.EF
       foto ZDE, více informací ZDE
29.11. POPRASK - florbalový turnaj  kategorie IV.CH
  Školní kolo dějepisné olympiády (tercie, kvarty
28.11. Den otevřených dveří 17:00 - 19:00
  Studentská kavárna 6.F
27.11. POPRASK - florbalový turnaj  kategorie IV.D
  6.E + výběr, Poetické dopoledne
24.11. Schola Pragensis, Kongresové centrum 
23.11. POPRASK - florbalový turnaj  kategorie III.CH
  Schola Pragensis, Kongresové centrum 
22.11. Schola Pragensis, Kongresové centrum 
  Cestopisná přednáška Maroko - kino Světozor - 1.A,2.A,6.F
  POPRASK - florbalový turnaj  kategorie III.D
21.11. Pražský glóbus - geografická soutěž - celoměstské kolo - kategotie C
20.11. Pražský glóbus - geografická soutěž - celoměstské kolo - kategotie B
19.11. Pražský glóbus - geografická soutěž - celoměstské kolo - kategotie A
  Seminář společenské vědy - 7.EF, 8.EF, Exkurze MF DNES/iDNES
  Dějepisný seminář - 7.EF, 8.EF Komentovaná prohlídka Katedrály sv. Víta
  1.E, 2.EF - Where is Andrew McStag? Divadlo The Bear Educational theatre
16.11. POPRASK - basketbalový turnaj  kategorie IV.H
15.11. Volejbalový maraton
14.11. POPRASK - basketbalový turnaj  kategorie IV.D
  4.E - Geologická exkurze - Radotín
  8.E,F Zkušební didaktický test z Aj 
13.11. Třídní schůzky
12.11. 8.EF - Zkušební didaktický test z M (výběr maturitního předmětu)
9.11. 4.E - Dny Kanady
8.11. Ústav makromolekulární chemie AV ČR (Týden vědy a techniky), účast 16 studentů semináře a cvičení z chemie ze 7.EF, 8.EF
  Psychologický seminář (7.EF, 8.EF, celkem 18 studentů) - Divadelní představení I love mamma,  Divadlo ABC
7.11. 7.E - Přednáška a exkurze, Ústav makromolekulární chemie
  6.F - Exkurze a přednášky na ČZU (Týden vědy a techniky)

 

ŘÍJEN 2018

 

24.10. 6.E, 7.EF  - Zeměpisná přednáška Planeta 3000 - Myanmar - divoká cesta do barmské říše
23.10. POPRASK - stolní tenis kategorie III.D
  4.F - Geologicko-ekologická exkurze /Hlubočepy/
22.10. 5.F + 8.EF  - Anglické divadlo PYGMALION, J. B. Shaw
  Zeměpisná soutěž Pražský Globus
16.10. POPRASK - stolní tenis kategorie IV.CH
15.10. 6.E, 5.E - Divadelní představení v německém jazyce “DER TURM”. Projekt Domino - vystoupení herců z norimberského divadla
  POPRASK - Středoškolský fotbalový turnaj
12.10. 8.EF (Literární seminář) Exkurze Werichova vila - muzeum
11.10. POPRASK - stolní tenis kategorie IV.D
  Zájezd do Rakouska "Matthausen -  Linz"
  2.E Dějepisná exkurze - klášter křížovníků - VÍCE ZDE
9.10. 7.EF,8.EF (Seminář Dvu) - Výstava koláží v Galerii PP
3.10. POPRASK - meziškolní turnaj v minifotbale kategorie IV.H - VÍCE ZDE
2.10. POPRASK - meziškolní turnaj v minifotbale kategorie III.H

 

ZÁŘÍ 2018

 

26.9. POPRASK - Přespolní běh - všechny kategorie
POPRASK Fotbal - turnaj středních škol
24.9. Primární prevence - 4.E (role ve třídě), 5.E (závislosti)
19.9. 7.E, 2.A, 6.E (2 studentky) - exkurze na Karlštejn
18.9. Burza učebnic, učebna 008, 13:30
11.9. Podzimní část maturitních zkoušek
8. - 15.9. Francie - Zájezd do Montpellier - více  ZDE
4. - 7.9. Adaptační kurz prima a 1.ročník - Zbraslavice FOTO - ZDE
31.8. - 12.9. Zájezd do Gruzie - VÍCE - ZDE
3.9. Zahájení školního roku