Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
uchazeči
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Školní jídelna
Školní parlament
Pedagogický sbor
Veřejné zakázky
Povinně zveřejňované informace
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Ke stažení
Suplování
Rozvrh
Zvonění
Formální úpravy prací
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Harmonogram školního roku
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Harmonogram školního roku
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní a adaptační kurzy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení ve šk. r. 2021/2022
Představení školy

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 25.11.2021 proběhl na naší škole prezenčně Den otevřených dveří. Návštěvníci nejdříve zavítali do naší krásné auly, kde si poslechli všeobecné informace o škole od vedení gymnázia. Poté si mohli projít školu a zavítat do jednotlivých učeben, ve kterých si učitelé připravili prezentace svých předmětů. Po celou dobu byli přítomni studenti, kteří provázeli rodiče a pomáhali s představováním školy. Celá akce se moc vydařila a všem zúčastněným patří veliké díky!

PROGRAM

 16,30 otevření školy - vstup hlavním vchodem
 17,00 - 17,30 AULA - základní informace vedení školy o studiu na gymnáziu,  dotazy rodičů
 17,30 - 19,00 prohlídka školy + prezentace jednotlivých předmětů v učebnách, v  tělocvičně a na chodbách

 

Kdo nebyl na Dni otevřených dveřů, může se podívat na představení školy ONLINE - zde.