Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
uchazeči
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Školní jídelna
Školní parlament
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Povinně zveřejňované informace
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Ke stažení
Suplování
Rozvrh
Zvonění
Formální úpravy prací
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Harmonogram školního roku
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Harmonogram školního roku
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Doučování žáků škol
Sportovní a adaptační kurzy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení
Představení školy

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 25.11.2021 proběhl na naší škole prezenčně Den otevřených dveří. Návštěvníci nejdříve zavítali do naší krásné auly, kde si poslechli všeobecné informace o škole od vedení gymnázia. Poté si mohli projít školu a zavítat do jednotlivých učeben, ve kterých si učitelé připravili prezentace svých předmětů. Po celou dobu byli přítomni studenti, kteří provázeli rodiče a pomáhali s představováním školy. Celá akce se moc vydařila a všem zúčastněným patří veliké díky!

PROGRAM

 16,30 otevření školy - vstup hlavním vchodem
 17,00 - 17,30 AULA - základní informace vedení školy o studiu na gymnáziu,  dotazy rodičů
 17,30 - 19,00 prohlídka školy + prezentace jednotlivých předmětů v učebnách, v  tělocvičně a na chodbách

 

Kdo nebyl na Dni otevřených dveřů, může se podívat na představení školy ONLINE - zde.