Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
uchazeči
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Školní jídelna
Školní parlament
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Povinně zveřejňované informace
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Ke stažení
Suplování
Rozvrh
Zvonění
Formální úpravy prací
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Harmonogram školního roku
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Harmonogram školního roku
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Doučování žáků škol
Sportovní a adaptační kurzy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení
Představení školy

Cizinec v jiné kultuře.

V pondělí 6. 12. proběhla pro žáky tercií a kvarty dvouhodinová beseda s názvem Cizinec v jiné kultuře.

V první části besedy se žáci seznámili s osobními zkušenostmi z míst jako Nový Zéland, Americká Samoa nebo Spojené arabské emiráty. Studenti se dozvěděli, jaké rozdíly v kultuře a myšlení panují v daných destinacích, a na jaké nástrahy života v odlišné kultuře mohou narazit. V druhé části besedy proběhl video hovor s Češkou žijící delší dobu ve Španělsku. Tématem besedy byly klady a zápory kulturního života v zahraničí a přijímání odlišných kulturních hodnot. V závěru besedy byli studenti rozděleni na tři skupiny, v nichž hledali odpovědi na otázky týkající se imigrantů v jejich věkových skupinách. V úplném závěru besedy studenti vytvořili video, v němž prezentovali své závěry a stanoviska.

Cílem celé besedy bylo, aby žáci pochopili, že cestou k poznání jsou otázky, zájem a diskuze a nikoliv předsudky a pomluvy.