Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
uchazeči
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Školní jídelna
Školní parlament
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Povinně zveřejňované informace
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Ke stažení
Suplování
Rozvrh
Zvonění
Formální úpravy prací
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Harmonogram školního roku
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Harmonogram školního roku
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Doučování žáků škol
Sportovní a adaptační kurzy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení
Představení školy

Projektový den „NĚMECKO"

Téma:  „NĚMECKO jako turistický cíl a hnací motor EU s přihlédnutím ke kulturně historickým reáliím“

Dne 17. 12. 2021 proběhl na naší škole Projektový den zaměřený historii a kulturu Německa.

Čtyřhodinový blok byl rozdělen na několik částí. První část zahrnovala přednášku s videoprojekcí a diskuzí, která byla vedena odborníkem RNDr. Hrdličkou a proběhla v češtině. V druhé části pracovali studenti s materiály v němčině a simulovali česko-německé dialogy pod dohledem vyučující němčiny. Následným výstupním materiálem byly dílčí projekty skupin i jednotlivců.

Průběh projektového dne byl zaznamenán na kameru a bylo vytvořeno též mnoho fotografií.