Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
uchazeči
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Školní jídelna
Školní parlament
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Povinně zveřejňované informace
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Ke stažení
Suplování
Rozvrh
Zvonění
Formální úpravy prací
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Harmonogram školního roku
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Harmonogram školního roku
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Doučování žáků škol
Sportovní a adaptační kurzy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení
Představení školy

Česko-německá vzdělávací akce

V pondělí 23.5.2022 navštívila třída 3.A. vzdělávací literární institut PRAGER LITERATURHAUS.

Studenti se zúčastnili interaktivního programu zaměřeného na německy psanou literaturu v Praze s názvem „Einführung in die Prager deutsche Literatur  (Úvod do pražské německy psané literatury)

Zde si vyslechli odbornou přednášku doprovázenou videoprojekcí v českém i německém jazyce, která byla zaměřena na skupinu autorů píšících německy:  Franz KAFKA, Max BROD, F. WERFEL, R.M.RILKE a F. WERFEL. Jedná se o spisovatele, básníky a žurnalisty, kteří působili v Praze na konci 19. a počázku 20.století.  Po krátké diskuzi s přednášející si studenti prohlédli knihovny, v níž se nachází nejznámější díla těchto autorů.