Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
uchazeči
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Školní jídelna
Školní parlament
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Povinně zveřejňované informace
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Ke stažení
Suplování
Rozvrh
Zvonění
Formální úpravy prací
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Harmonogram školního roku
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Harmonogram školního roku
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Doučování žáků škol
Sportovní a adaptační kurzy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
ICT a digitální výuka
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Základní informace
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení
Představení školy

Vodácký kurz 2022

Sportovní vodácký kurz septim a 3.A proběhl dle plánu a s přízní přírodních elementů. Řeka Ohře je ve splouvaném úseku mírně peřejnatá a většina jezů sjízdných, bonusem je zdání divočiny v okolí řeky. Již po dvou dnech na vodě byly patrné výrazné pokroky studentů v ovládání kanoí. Na vodě se osvědčila organizace ve formě tří nezávislých skupin, táboření bylo společné. Vodácké aktivity byly doplněny prohlídkou hradu Loket a celodenním výletem na zříceninu Andělská hora z tábořiště Dubina.

Vodácký kurz 7.E,F, 3.A