Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
uchazeči
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Školní jídelna
Školní parlament
Pedagogický sbor
Kariéra
Etická linka
Veřejné zakázky
Povinně zveřejňované informace a projekty
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Ke stažení
Suplování
Rozvrh
Zvonění
Formální úpravy prací
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Harmonogram školního roku
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Harmonogram školního roku
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Doučování žáků škol
Sportovní a adaptační kurzy
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Projekty
Projektové dny
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Základní informace
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení
Představení školy

Jak se dělá ZOO

22. února proběhla v aule gymnázia velice zajímavá přednáška pana Petra Fejka na téma: Jak se dělá ZOO. Petr Fejk působil jako učitel literatury na Gymnáziu v Praze, byl také ředitelem České národní budovy v New Yorku, známější je však jako dlouholetý ředitel pražské zoologické zahrady, která pod jeho vedením prošla výraznou modernizací a podle časopisu Forbes se zařadila na místo 7. nejlepší zoo na světě.  Ve funkci ředitele pražské zoo působil mezi lety 1997–2009. Byl prvním „neodborníkem“ ve vedení zoologické zahrady. Do povědomí lidí se dostal výraznou modernizací zoologické zahrady a úsilím o její obnovení po ničivé povodni v roce 2002. Žáci zhlédli zajímavé fotografie z ničivých povodní, vyslechli si poutavé vyprávění o tom, jak těžké byly začátky bývalého učitele, který nastoupil do největší české zoo a musel vést několik set zaměstnanců, vylepšil podmínky pro zvířata, bojoval s byrokracií. Během poutavého dvouhodinového výkladu se s žáky i vyučujícími pan Fejk podělil o své zážitky a zkušenosti, které získal během svého působení na postu ředitele pražské zoo v letech 1997-2009. Součástí přednášky bylo povídání nejen o pozitivních zkušenostech, ale i o negativních zážitcích. Tím zřejmě nejhorším byla povodeň, která postihla Zoo Praha v létě 2002.