Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
uchazeči
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Školní jídelna
Školní parlament
Pedagogický sbor
Kariéra
Etická linka
Veřejné zakázky
Povinně zveřejňované informace a projekty
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Ke stažení
Suplování
Rozvrh
Zvonění
Formální úpravy prací
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Harmonogram školního roku
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Harmonogram školního roku
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní a adaptační kurzy
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Projekty
Projektové dny
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Základní informace
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení
Představení školy

Vodácký kurz 2023

Septimy a 3.A v týdnu od 5. do 9.6. 2023 vyrazily na řeku Ohři. Splutí Ohře na kánoích v úseku Kynšperk nad Ohří – Vojkovice proběhlo dle plánu. Studenti byli rozděleni do tří samostatných skupin podle tříd, na lodích se zdokonalili v ovládání plavidel na pozici háčka i zadáka. Během volného dne podnikli pěší výlet do Karlových Varů podle zájmu buď podél řeky nebo přes zříceninu Andělská Hora. Po návratu do tábořiště se zájemci věnovali výcviku na cvičné peřeji Hubertus.
Počasí celé akci přálo.