Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
uchazeči
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Školní jídelna
Školní parlament
Pedagogický sbor
Kariéra
Etická linka
Veřejné zakázky
Povinně zveřejňované informace a projekty
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Ke stažení
Suplování
Rozvrh
Zvonění
Formální úpravy prací
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Harmonogram školního roku
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Harmonogram školního roku
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní a adaptační kurzy
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Projekty
Projektové dny
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Základní informace
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení
Představení školy

Přírodovědný kroužek

Již od září se každý pátek scházejí studenti nižšího stupně gymnázia na Přírodovědném kroužku. Střídají se chemie, biologie a zeměpis. Studenti se zabývají např. tématy:
Zeměpis prakticky aneb jak funguje země
Výroba krmítek ze šišek
Jak žijí lidé po celém světě
Ptáci v České republice
Ekosystém rybníka
Výroba šumivé bomby
Výroba mýdla
Umělá zkamenělina ze sádry
Ekosystém v láhvi
Co kvete v okolí školy
Mapování okolí školy – graffiti, zeleň, odpadky
A MNOHO JINÉHO!!!