Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
uchazeči
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Školní jídelna
Školní parlament
Pedagogický sbor
Kariéra
Etická linka
Veřejné zakázky
Povinně zveřejňované informace a projekty
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Ke stažení
Suplování
Rozvrh
Zvonění
Formální úpravy prací
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Harmonogram školního roku
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Harmonogram školního roku
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní a adaptační kurzy
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Projekty
Projektové dny
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Základní informace
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení
Představení školy

Jižní Anglie 2024

Ve dech 3. - 8.6. 2024 se obě kvarty zúčastnily zájezdu do jižní Anglie.

Po několikahodinové cestě začínající v odpoledních hodinách v Praze a pokračující v ranních hodinách na trajektu z francouzského Calais do anglického Doveru, měli studenti možnost poznat přímořský Brighton, specificky jeho historické The Lanes, The Royal Pavilion a Brighton Pier. Následující den byl stráven ve Worthingu a navštívenou historickou památkou byl malebný Hever Castle. Třetí den studenti prozkoumali krásy Hastings a měli příležitost strávit několik chvil u bílých útesů na Birling Gap. Poslední den byl zcela věnován prohlídce Londýna a jeho nejslavnějších turistických atrakcí. Žáci tedy měli příležitost propojit znalosti získané pro potřeby malé maturity s realitou. 

Každý den, ve večerních hodinách, byli žáci předáni místním rodinám, s nimiž strávili čas večeře a snídaně, a v jejichž domácnostech nocovali. Měli tedy ojedinělou možnost procvičit si jazyk s rodilými mluvčími. 

V obci Worthing také během dvou odpolední zažili studenti výuku v jazykové škole, taktéž pod vedením rodilých mluvčích. Za svou participaci, která byla lektory oceněna, získali žáci certifikát.