Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Slavnostní předávání odměn za úspěšnou účast v matematických soutěžích

Ve středu 23.6. proběhlo v historické aule gymnázia slavnostní předávání odměn za úspěšnou účast v matematických soutěžích.
Tradiční akce proběhla za účasti vedení školy a členů předmětové komise matematiky.
Odměny byly připraveny pro cca 90 studentů, kteří se ve školním roce 2020/2021 zapojili do nejrůznějších matematických soutěží, jako např. Matematická olympiáda, Matematický klokan, Pandea, Náboj apod. Financování odměn pro studenty zajistilo SPGS v rámci grantu.