Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
uchazeči
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Školní jídelna
Školní parlament
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Povinně zveřejňované informace
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Ke stažení
Suplování
Rozvrh
Zvonění
Formální úpravy prací
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Harmonogram školního roku
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Harmonogram školního roku
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Doučování žáků škol
Sportovní a adaptační kurzy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení
Představení školy

Třídní schůzky pro 1.E, 1.F a 1.A + konzultace s učiteli

Ve čtvrtek 13. 1. 2022 proběhnou třídní schůzky pro primy a 1.ročník (1.E,1.F,1.A) od 18,00 v kmenových učebnách.

Pro ostatní třídy proběnou pouze individuální konzultace s učiteli dle platných epidemiologických opatřeníod 18,00 do 20,00 hod.

Všichni jsou srdečně zváni.