Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
uchazeči
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Školní jídelna
Školní parlament
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Povinně zveřejňované informace
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Ke stažení
Suplování
Rozvrh
Zvonění
Formální úpravy prací
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Harmonogram školního roku
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Harmonogram školního roku
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Doučování žáků škol
Sportovní a adaptační kurzy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení
Představení školy

Finanční a materiální podpora Ukrajině

Naše škola se aktivně zapojila do podpory a pomoci Ukrajině. Ve dnech 3. a 4. března uspořádá prostřednictvím školního parlamentu několik akcí, zaměřených na finanční a materiální podporu Ukrajině. Akce probíhají s podporou a přispěním vedení a pedagogického sboru. 

Informace k jednotlivým akcím najdete v přiložených plakátech.

Výtěžek z prodeje i z tomboly pošleme na konto SOS Ukrajina pod záštitou organizace Člověk v tísni.