Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
uchazeči
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Školní jídelna
Školní parlament
Pedagogický sbor
Kariéra
Etická linka
Veřejné zakázky
Povinně zveřejňované informace a projekty
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Ke stažení
Suplování
Rozvrh
Zvonění
Formální úpravy prací
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Harmonogram školního roku
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Harmonogram školního roku
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní a adaptační kurzy
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Projekty
Projektové dny
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Základní informace
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení
Představení školy

Výsledky voleb členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky

Voleb se zúčastnilo 251 voličů z celkového počtu 504, čímž byla splněna podmínka účasti více než jedné pětiny všech voličů.

Mgr. Natálie Kalajdžievová Ph.D.       103 hlasů
Mgr. Kateřina Rumlová                         99 hlasů
Mgr. Lenka Kate Ulrich                         49 hlasů

Do školské rady byly zvoleni dva kandidáti s největším počtem hlasů.

Všem zúčastněným voličům děkujeme za účast, zvoleným kandidátům blahopřejeme a budeme se těšit na vzájemnou spolupráci.

Mgr. Tomáš Hušek