Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
uchazeči
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Školní jídelna
Školní parlament
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Povinně zveřejňované informace
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Ke stažení
Suplování
Rozvrh
Zvonění
Formální úpravy prací
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Harmonogram školního roku
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Harmonogram školního roku
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Doučování žáků škol
Sportovní a adaptační kurzy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení
Představení školy

Prezentační programy

Zásady prezentace: 

 • celkový vzhled prezentace (grafická úprava) 
 • na snímcích jen osnova, resp. body – nevětné vyjádření! 
 • z prezentace nečíst prezentovaný text, ten slouží jen jako osnova 
 • jeden snímek obsahuje max. 8 řádků textu (bez nadpisu) 
 • prezentace může být obohacena o efekty, ale střídmě! 
 • zvuky a videa je možno přiložit k prezentaci, ale nevkládat je do ní jako odkazy (kvůli kompatibilitě) 
 • naopak je možné použít odkazy na externí zdroje v internetu (např. Youtube apod.) 
 • neukazovat, co umím v daném programu, vše, co bude použito za doplňkové efekty, musí být účelné a ne rušivé 
 • dbát na celkový vzhled a čitelnost prezentace! 
 • důraz na mluvený projev, který bude spisovný, kultivovaný a důstojný 

Prezentace bude obsahovat: 

 • titulní stránka: 
 • název školy 
 • téma práce 
 • jméno a příjmení 
 • třída 
 • kontakt (email) 

druhý snímek: 

 • úvod – krátké shrnutí, o čem prezentace bude 

všechny snímky: 

 • grafické znázornění kolik snímků bylo odprezentováno a kolik zbývá 
 • ZKRÁCENÁ citace zdrojové literatury i obrázků 

předposlední snímek: 

 • kompletní citace literatury dle normy rozdělená do kategorií „Obrázky“ a „Použitá literatura“ (dle webu citace.com) 

poslední snímek 

 • „rozloučení a konec prezentace (např.: Děkuji za pozornost“ nebo „Konec prezentace“)