Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
uchazeči
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Školní jídelna
Školní parlament
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Povinně zveřejňované informace
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Ke stažení
Suplování
Rozvrh
Zvonění
Formální úpravy prací
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Harmonogram školního roku
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Harmonogram školního roku
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Doučování žáků škol
Sportovní a adaptační kurzy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení
Představení školy

Textové editory

Nastavení stylů:

Nadpis:  

 • sestupná velikost písma (20pt – 14pt) 
 • víceúrovňové číslování 
 • mezera před odstavcem: 12b. za odstavcem 6b. 
 • tučné písmo 
 • zarovnání nadpisů doleva 
 • odstranit tabulátor mezi číslem a textem 

Prostý text: 

 • zarovnání do bloku 
 • speciální odsazení prvního řádku o 1,25cm 
 • mezera za odstavcem 6b. 
 • 1,5 řádkování 

Titulek

 • defaultně dle editoru

Práce bude obsahovat:

Titulní stránka 

 • Název školy 
 • Jméno a příjmení studenta 
 • Třída 
 • Název práce 
 • Typ práce a název předmětu 
 • Rok vyhotovení 

Práce bude obsahovat: 

 • informaci o počtu znaků (včetně mezer) 
 • obsah  
 • abstrakt (pouze vyšší gymnázium) 

Abstrakt: 

 • vlastními slovy shrnutí práce 
 • vloženo na samostatné stránce 
 • bez číslování nadpisu 
 • bez číslování stránky 

Poslední stránka bude obsahovat přílohy 

 • římské číslování 

Čísla stránek

 • číslovat stránky s vlastním textem práce, předchozí započíst do celkového počtu stránek 

Obrázky 

 • citace zdroje 
 • obtékání těsně – umístěno v textu 
 • nastavit mezeru mezi obrázkem a textem 
 • titulek vložený pomocí „vložit -> titulek“, obsahuje číslo obrázku, stručný popis a číslo v hranaté závorce s citací umístěné v použité literatuře 

Typografie a sazba: 

 • absence jednopísmenových znaků na konci řádků 
 • odlišovat pomlčky a spojovníky 
 • zabezpečit, aby se v textu nevyskytovaly samostatně nadpisy a osamocené řádky odstavců 

Citace literatury

 • dle normy ČSN ISO 690 a ČSN ISO (www.citace.com). 

Citace obrázků

 • dle normy ČSN ISO 960 a ČSN ISO 960-2 (www.citace.com). 

Automaticky generovaný obsah 

 • bez odsazení vlevo 
 • na samostatné stránce 
 • nadpis bez číslování 
 • bez čísla stránky 
 • řádkování 1,5 

Záhlaví (Záhlaví pouze na číslovaných stránkách!): 

 • jméno a příjmení napravo 
 • třída uprostřed 
 • název tématu práce nalevo 

Odevzdání 

 • dle požadavků vyučujícího