Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
uchazeči
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Školní jídelna
Školní parlament
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Povinně zveřejňované informace
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Ke stažení
Suplování
Rozvrh
Zvonění
Formální úpravy prací
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Harmonogram školního roku
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Harmonogram školního roku
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Doučování žáků škol
Sportovní a adaptační kurzy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení
Představení školy

Adaptační kurz primy 2021/2022

 

Adaptační a seznamovací kurz je výbornou příležitostí, jak hravou a zábavnou formou stmelit nový kolektiv. Program slouží k tomu, aby se noví spolužáci vzájemně poznali mezi sebou. Ale nejen to: aby se vytvořilo pouto také mezi studenty a jejich novými učiteli. Je mnohem snadnější a příjemnější poznat nové kamarády v přírodě, při hře, než se s nimi seznamovat v lavicích. Po přechodu ze základní na střední školu nebo na víceleté gymnázium jsou na děti kladeny jiné, často vyšší nároky. A právě adaptační kurz jim pomůže se rozkoukat.

Studenti si vyzkouší netradiční aktivity, spolupráci i diskusi při společném tvoření či řešení zvláštních úkolů. Nejedná se o příliš fyzicky náročné aktivity, zvládne je opravdu každý. Důraz je kladen na pozitivní atmosféru a možnost projevit různé schopnosti, dovednosti a zájmy. Děti jsou neustále pod dozorem svého třídního učitele a týmu učitelů a instruktorů, kteří pro ně připravují nevšední zážitky.

Naše škola spolupracuje s agenturou Wenku (https://www.wenku.cz/), která má s pořádáním adaptačních kurzů již dlouholeté zkušenosti a připravuje níže uvedený program.

INFORMACE K PROGRAMU A ODJEZDU

      

ZPRÁVA  Z ADAPTAČNÍHO KURZU

Na počátku školního roku se oba ročníky prim se svými třídními učiteli zúčastnily adaptačního  kurzu ve Zbraslavicích. Kurz pořádala agentura Wenku s. r. o, která zabezpečila velmi pěkné 
ubytování, výborné stravování i celodenní program pro žáky. Jednotlivé části programu byly zaměřeny na seznámení žáků mezi sebou i s třídním učitelem, vzájemnou spolupráci a zejména na
podporu dobrého klimatu ve třídě. Jednotlivé zážitkové aktivity byly realizovány formou her zakončených zhodnocením a zpětnou vazbou. Hry byly vedeny školenými instruktory, většiny aktivit 
se účastnili i třídní učitelé. Program byl přizpůsoben věku žáků a jeho jednotlivé části se konaly zejména ve venkovním prostředí. V průběhu akce se neřešily žádné zdravotní ani výchovné obtíže, kurz proběhl úspěšně.  FOTOGRAFIE  ZDE