Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
uchazeči
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Školní jídelna
Školní parlament
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Povinně zveřejňované informace
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Ke stažení
Suplování
Rozvrh
Zvonění
Formální úpravy prací
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Harmonogram školního roku
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Harmonogram školního roku
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Doučování žáků škol
Sportovní a adaptační kurzy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
ICT a digitální výuka
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení
Představení školy

Adaptační kurz primy 2021/2022 - informace

TERMÍN:   1. - 3. 9. 2021 (st-pá)

Adaptační kurz se uskuteční v rekreačním a sportovním středisku U Starého rybníka ve Zbraslavicích. Areál disponuje travnatými plochami, tělocvičnami, učebnami, rybníkem.

Více na: www.zbraslavice.eu

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM:

  1. den: přesun autobusem do areálu, aktivity na uvedení do smyslu kurzu, seznámení s programem a pravidly. Poté procvičení jmen a hry na navázání vztahu s instruktory, zaměříme se na bližší poznání spolužáků z různých úhlů a seznámíme se více i s třídními učiteli, vyzkoušíme první nácvik spolupráce a aktivity proložíme pohybovými hrami i ice-breakery – hrami na uvolnění napětí.
  2. den: s podporou spolužáků překonáme nízké lanové překážky, spojené nejen se zábavou, ale i vzájemnou důvěrou. Odpoledne bude plné týmových a problémových her, zaměřených na podporu komunikace a kooperace skupiny. Večer se skrze charakteristické předměty „podíváme“ na své spolužáky zase trochu jinak a otestujeme svou fantazii i jak už se vzájemně známe.
  3. den: konstrukční týmová aktivita, spojená se symbolickým vyplutím do nového studia. Máme připraveny dvě varianty: v případě hezkého počasí si třída postaví společný vor, suchou variantou jsou nosítka, která unesou cokoli. Společná kresba, vyhodnocení kurzu a zpětná vazba. Odpoledne návrat autobusem domů.

Výše uvedený program je pouze orientační. Časový harmonogram i náplň kurzu budeme dotvářet po dohodě s pedagogy, podle počasí a aktuálních potřeb skupiny.

ZPŮSOB PLATBY: 

 

Částku  3 100,- Kč zaplaťte prosím bezhotovostním převodem na účet školy

nejpozději  do 15.7.2021

Číslo účtu: 2002090002/6000   

Variabilní symbol:   192021    uvádějte prosím do poznámky jméno dítěte a název akce „Adaptační kurz“ kvůli identifikaci platby

 Všechny informace budou též vyvěšeny na webových stránkách školy

           

CENA  3100,- Kč ZAHRNUJE:

2900,-   služby agentury – viz výše

- dopravu autobusem s bezpečnostními pásy na místo a zpět

- ubytování v 4 - 6lůžkových pokojích buňkového typu s vlastním WC a sprchou vždy pro dva pokoje

- stravování formou plné penze (snídaně, svačina, oběd, svačina, večeře, pitný režim po celý den)

- všechny body uvedené v programu

- služby organizátorů, pedagogů a instruktorů po celou dobu kurzu

- zapůjčení sportovního vybavení vč. bezpečnostních pomůcek

- pojištění trvalých následků, zavazadel a odpovědnosti za způsobenou škod, stornopoplatků pro případ nemoci či úrazu před zahájením pobytu

- pojištění CK proti úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb.     

200,-   služby školy – v případě nevyužití celé částky se zbytek bude vracet

 

Případné dotazy rádi zodpovíme na  smejkalova.jitka@gykas.cz.

Ohledně plateb se prosím obracejte na hospodářku školy irlvekova.romana@gykas.cz

PŘIHLÁŠKA

INFORMACE K ODJEZDU

BEZINFEKČNOST + PROHLÁŠENÍ O ZDRAVOTNÍM STAVU

 

 

INFORMACE KE KURZU  ke stažení 2021/2022