Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
uchazeči
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Školní jídelna
Školní parlament
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Povinně zveřejňované informace
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Ke stažení
Suplování
Rozvrh
Zvonění
Formální úpravy prací
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Harmonogram školního roku
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Harmonogram školního roku
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Doučování žáků škol
Sportovní a adaptační kurzy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení
Představení školy

Fotogalerie

Fotogalerie akcí

2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

Vánoční třídní akce

PROJEKTOVÝ DEN „NĚMECKO" jako turistický cíl a hnací motor EU s přihlédnutím ke kulturně historickým reáliím“

6.12. Školou prošel Mikuláš

Den otevřených dveří

Ve čtvrtek 25.11. 2021 proběhl prezenčně 1. den otevřených dveří. 

Návštěva expozice Národní galerie ve Schwarzenberském paláci, workshop Hledání baroka v rámci výuky českého jazyka

Adaptační kurz primy 2021

Adaptační kurz 1.A 2021