Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
uchazeči
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Školní jídelna
Školní parlament
Pedagogický sbor
Kariéra
Etická linka
Veřejné zakázky
Povinně zveřejňované informace a projekty
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Ke stažení
Suplování
Rozvrh
Zvonění
Formální úpravy prací
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Harmonogram školního roku
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Harmonogram školního roku
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Doučování žáků škol
Sportovní a adaptační kurzy
Maturitní ples
Akce školy
DofE
ICT a digitální výuka
Projekty
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Základní informace
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení
Představení školy

AKTUALITY

Třídní schůzky pro rodiče žáků všech tříd nižšího stupně + 5.E,5.F, 1.A, 1.B

26. 09. 2023

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky pro rodiče žáků všech tříd nižšího stupně + 5.E,5.F, 1.A, 1.B, které proběhnou v úterý 26.9. od 17:30 v kmenových učebnách. 

Těšíme se na Vaši účast.

Smutná zpráva

12. 09. 2023

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás dne 8. září opustila dlouholetá kolegyně a učitelka našeho gymnázia paní RNDr. Alena Hořká. 

K uctění její památky se bude konat dne 25. září 2023 v 16.30 hodin mše v přilehlém kostele sv. Prokopa a od 17.15 hodin krátké vzpomínkové setkání ve školní aule.

Všichni současní i bývalí kolegové a žáci, kteří s námi chtějí na Alenku Hořkou zavzpomínat a uctít její památku, jsou srdečně zváni.

 

Nultý ročník - výuka ukrajinských žáků

14. 08. 2023

Адаптаційна група - навчання українських дітей

Наша школа планує відкрити адаптаційну групу для українських школярів з вересня 2023 року.

Метою цієї групи є адаптація учнів до довгострокового перебування в Чехії та допомога в інтеграції до чеської системи освіти та середовища. 

На першому етапі учні вивчатимуть чеську мову. У подальшому етапі, окрім чеської мови, викладання буде зосереджене на фахових предметах та на підготовці до вступних іспитів. Навчання включатиме заходи, спрямовані на соціальний аспект адаптації.

 

Організація навчання:

Викладання відбуватиметься у другій половині дня, 5 днів на тиждень, по 3 уроки щодня.

Учні не будуть вважатися учнями школи, а лише учасниками цієї адаптаційної програми.

У разі прийняття до програми, участь у ній та її завершення є обов'язковими.

Програма є безкоштовною. У разі частих пропусків занять, проблем з поведінкою учасник може бути виключений з програми.

 

Профіль підхожого учасника:

Учень є громадянином України

Має дозвіл на перебування в Чехії

Має закінчено 9 років обов'язкової шкільної освіти

Має намір довгостроково перебувати в Чеській Республіці 

Є зацікавлений у складанні вступних іспитів до чеських середніх шкіл

Кількість місць у групі ─ 15. Зарахування до адаптаційної групи не є гарантованим, школа має право на відбір претендентів.

Якщо Ви зацікавлені у включенні до адаптаційної групи, будь ласка, заповніть онлайн-заяву ─ ЗА ПОСИЛАННЯМ.

 

Naše škola plánuje od září 2023 otevřít adaptační skupinu pro ukrajinské žáky.

Cílem této skupiny je adaptovat žáky na dlouhodobý pobyt v České republice a pomoci jim se začleněním do českého vzdělávacího systému, českého prostředí.

V prvním období se žáci budou učit cíleně český jazyk. V následném období bude výuka kromě českého jazyka zaměřena i na odborné předměty a na přípravu na přijímací zkoušky. Součástí výuky budou aktivity zaměřené na sociální stránku adaptace.

 

Organizace výuky:

Výuka bude probíhat v odpoledních hodinách, 5 dní v týdnu, každý den 3 vyučovací hodiny.

Žáci nebudou žáky školy, budou pouze účastníky tohoto adaptačního programu.

V případě přijetí do programu jsou účast a absolvování programu povinné.

Program je bezplatný. Při časté absenci, výchovných problémech může být účastník z programu vyloučen.

 

Profil vhodného účastníka:

Žák ukrajinské státní příslušnosti

Povolení pobytu na území České republiky

Splněná povinná devítiletá školní docházka

Předpoklad dlouhodobého pobytu v České republice

Zájem o konání přijímacích zkoušek na české střední školy

 

Kapacita skupiny je 15 žáků. Zařazení do adaptační skupiny není nárokové, škola má právo výběru uchazečů.

V případě zájmu o zařazení do adaptační skupiny vyplňte elektronickou žádost - ZDE.

Krásné prázdniny

30. 06. 2023

Rádi bychom všem popřáli krásné prázdniny!

Letní slavnost na Slaďárně

22. 06. 2023
Spolek příznivců Gymnázia Sladkovského (SPGS), Gymnázium Karla Sladkovského (GYKAS) a Studentský parlament GYKAS srdečně zvou studenty, rodiče, pedagogy, absolventy a příznivce na Letní slavnost ve vnitrobloku školy, která se bude konat ve čtvrtek 22.6. 2023 od 17:00 hod.
Těšit se můžete na kulturní program studentů, výstavu fotografií a výtvarných prací, předávání cen studentům i pedagogům, vystoupení kapely RefréMy (absolventi GYKAS) a neformální setkání. Na místě bude možné zakoupit občerstvení.
 
 

Třídní schůzky pro rodiče budoucí primy a prvních ročníků

20. 06. 2023

Vážení rodiče budoucích prim a prvních ročníků,

srdečně Vás zveme na společné třídní schůzky, které se budou konat v úterý 20.6. 2023 od 18:00 hodin v aule gymnázia. Po společném úvodu budou schůzky pokračovat ve třídách se svými třídními učiteli. 

PO GYKASU

08. 06. 2023 - 08. 06. 2023

Vážení absolventi,

rádi bychom Vás jménem Studentského parlamentu Gymnázia Karla Sladkovského pozvali na první ročník akce „Po Gykasu“.

Jejím účelem je seznámit studenty posledních dvou ročníků gymnázia s tím, co člověka čeká po maturitě. Byli bychom moc rádi, pokud byste na akci zavítali jako přednášející a představili své vlastní zkušenosti. Jak vypadaly přijímačky na Vaši školu? Co Vás na studiu překvapilo? Jak v praxi vypadá takové vysokoškolské studium? Co byste sami rádi věděli předtím, než jste se na danou školu přihlásili?

Nemusí však nutně jít o předání pouze zkušeností z vysoké školy. Nastoupili jste hned po maturitě do práce? Odjeli jste studovat či pracovat do zahraničí? Nebo jste se hned po škole vrhli na rodičovské povinnosti? Studenti budou rádi, pokud jim Vaše cenné zkušenosti předáte, aby se sami mohli lépe rozhodnout, jakou dráhu po maturitě zvolí.

Akce se bude konat ve středu 18. 10. 2023 v průběhu celého vyučování v prostorách školy. O konkrétním termínu Vaší přednášky Vás budeme včas informovat.

Budeme moc rádi, pokud si najdete čas a dorazíte. V rámci svého tématu je vhodné si připravit přednášku na jednu vyučovací hodinu a připravit se na dotazy zvídavých studentů.

 

Dejte nám vědět, zda dorazíte a o čem byste rádi hovořili. Potvrzení prosím zašlete do 25. 6. na adresu pogykasu@gykas.cz, abychom mohli připravit program.

S jakýmikoliv dotazy se neváhejte obrátit na výše uvedenou e-mailovou adresu.

 

Věříme, že akce bude mít u studentů úspěch a pomůže upevnit vztahy mezi studenty současnými a minulými.

Děkujeme a jsme s pozdravem

Studentský parlament Gykasu

Nová chemická a biologická laboratoř

05. 06. 2023 - 05. 06. 2023

Během letošního školního roku proběhla velká rekonstrukce laboratoří chemie a biologie.

V laboratoři chemie je kompletní nové vybavení, a hlavně byla zprovozněna léta nepoužívaná digestoř. V laboratoři teď opět pravidelně probíhají laboratorní cvičení pro třídy vyššího gymnázia. 

Kromě nového vybavení je v laboratoři biologie nově umístěna interaktivní tabule, a i tady můžou probíhat laborky pro vyšší gymnázium a semináře z biologie. 

V následujících videích vám studenti naší kvinty nové laboratoře představí.

CHEMICKÁ LABORATOŘ 

[youtube_cHU1Hkdmjqo]

 

BIOLOGICKÁ LABORATOŘ

[youtube_APOgaqEeYo4]

Ředitelské volno

05. 05. 2023

Z provozních důvodů se na pátek 5. května 2023 vyhlašuje ŘEDITELSKÉ VOLNO.

 

Výsledky přijímacích zkoušek

02. 05. 2023

Výsledky jednotných přijímacích zkoušek jsou k dispozici ZDE. V případě, že nebude fungovat odkaz, výsledky také najdete v sekci UCHAZEČI/PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.

 

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Adaptační kurz 1.A + 1.B

12. 09. 2023 - 15. 09. 2023

Obě třídy prvního ročníku čtyřletého gymnázia se zúčastnili ve dnech 12. - 15.9. adaptačního kurzu ve Zbraslavicích. Instruktoři agentury Wenku připravili pestrý program sestávající se z mnoha různorodých aktivit. Díky nim studenti měli možnost se více poznat, vyzkoušet si spolupráci na společných úkolech, zasportovat si, pobavit se... Odezva ze strany obou tříd byla kladná, a i třídní učitelé ocenili, že už pro ně jejich třídy nepředstavují anonymní třicetihlavý dav.

Adaptační kurz prima

04. 09. 2023 - 06. 09. 2023

Seznamovací kurz se podařil, probíhal ve výborném prostředí a zázemí. Absolvovali jsme spoustu stmelovacích a dalších her a aktivit, které byly jak sportovního rázu, nebo to byly různé diskuze, reflexe apod. Po celou dobu kurzu se o nás starali lektoři z agentury Invenio, kteří měli vše výborně zvládnuté.

Třídní výlety

27. 06. 2023 - 29. 06. 2023

Ve dnech 27. - 29.6. 2023 všechny třídy uskutečnily třídní výlety, vícedenní nebo jednodenní. Závěr školního roku si studenti i jejich profesoři opravdu užili.

1.E – Jizerské hory
1.F, 2.F – Milevsko
3.E – Mníšek pod Brdy, Botanická zahrada
3.F, 2.E – Plzeňsko
4.E – bowling, kino
4.F – Vídeň1.A – Malá Skála
5.E – Pecka
2.A – Jizerské hory
6.E – Zbečno
6.F – Vídeň
3.A – Dějepisná vycházka, Galerie Dox, kino
7.E – Petřín, volejbal, kino
7.F – Sedmihorky 

Letní slavnost na "Slaďárně"

22. 06. 2023

První ročník naší Letní slavnosti se konal v podvečerních a večerních hodinách dne 22.6. 2023. Na programu byly projevy pana ředitele Tomáše Huška a paní předsedkyně SPGS Natálie Kalajdžievové, dále proběhlo předávání triček sportovním hvězdám školy a vyhlášení ankety „Zlatý Ámos Gymnázia Karla Sladkovského“. Za nižší stupeň cenu získal Martin Procházka, za vyšší Tomáš Uher. Mezi jednotlivé části byla vložena hudební čísla hromadnějšího rázu („Řekni, kde ty kytky jsou“ a „Slavíci z Madridu“) i individuální vstupy a jedno komorní seskupení.
Na závěr zahrála kapela našich bývalých studentů RefréMy, což vedlo k ožití tanečního parketu.
Celá akce byla organizována Spolkem příznivců Gymnázia Karla Sladkovského, Gymnáziem Karla Sladkovského a Studentským parlamentem, jehož dva zástupci Adam Prokop a Kryštof Bendičák ji velmi zdatně celou moderovali.

Přírodovědný kroužek

20. 06. 2023

Již od září se každý pátek scházejí studenti nižšího stupně gymnázia na Přírodovědném kroužku. Střídají se chemie, biologie a zeměpis. Studenti se zabývají např. tématy:
Zeměpis prakticky aneb jak funguje země
Výroba krmítek ze šišek
Jak žijí lidé po celém světě
Ptáci v České republice
Ekosystém rybníka
Výroba šumivé bomby
Výroba mýdla
Umělá zkamenělina ze sádry
Ekosystém v láhvi
Co kvete v okolí školy
Mapování okolí školy – graffiti, zeleň, odpadky
A MNOHO JINÉHO!!!

Divadelní klub 2023

15. 06. 2023

Letošní sezóna divadelního klubu byla více než vydařená. Dohromady jsme během školního roku navštívili sedm zajímavých, mnohdy velmi netradičních představení, která pomohla studentům přiblížit klasické příběhy moderním pojetím. Účast byla hojná a my se těšíme na příští sezónu!

 

Konference OPEN 58

15. 06. 2023

Dne 15. 6. 2023 se zástupci třídy 4.E společně se zástupci z pedagogického sboru zúčastnili závěrečné konference projektu OPEN 58 na ZŠ Janského, Janského 2189, Praha 13.

Finálové kolo "Debatiády"

10. 06. 2023

Soutěž „Debatiáda“ je určena žákům druhého stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Jejich úkolem je v rámci pravidly řízené debaty nad kontroverzním tématem odhalit podstatný společenský problém a následně se pokusit představit jeho možné řešení. V debatě proti sobě stojí vždy dva dvoučlenné týmy. Ten, kterému se pomocí konstruktivní argumentace podaří lépe obhájit svá tvrzení, debatu vyhrává. Po školních kolech proběhlo ve Zdicích regionální kolo, kde naši studenti L.Garciová a E. Kreys a A.Hlivka s J.Valertem vybojovali první dvě postupová místa. Ve finálovém kole na Arcibiskupském gymnáziu naše týmy skončily z celkových deseti na krásném 3. a 4.místě. Moc blahopřejeme! 
Více na https://debatovani.cz/

Cyklistický kurz 2023

05. 06. 2023 - 09. 06. 2023

V tom samém termínu (červen 2023) jako probíhal zájezd do Anglie a vodácký kurz vyrazily naše sexty + 2.A zdolávat krásy Českého ráje na kolech. I přes mírnou nepřízeň počasí si studenti kurz užili!

 

 

Přístupnost

Informace o zpracování osobních údajů
Mapa stránek
Vypnout grafiku
Větší písmo
Prohlášení o přístupnosti