Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
uchazeči
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Školní jídelna
Školní parlament
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Povinně zveřejňované informace
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Ke stažení
Suplování
Rozvrh
Zvonění
Formální úpravy prací
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Harmonogram školního roku
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Harmonogram školního roku
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Doučování žáků škol
Sportovní a adaptační kurzy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
ICT a digitální výuka
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Základní informace
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení
Představení školy

AKTUALITY

Volby zástupců do školské rady - návrh kandidátů

28. 01. 2023

Vážení zletilí žáci a zákonní zástupci nezletilých žáků,

chtěli bych Vás touto cestou vyzvat k účasti ve volbách do školské rady, na jejichž základě je nutné zvolit dva členy za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků. Z tohoto důvodu Vás žádáme
o nominaci kandidátů. Další informace naleznete ZDE

Formulář naleznete ZDE.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 19.1. 2023

19. 01. 2023

Srdečně zveme všechny zájemce o studium na našem gymnáziu na Den otevřených dveří, který se koná dne 19. ledna 2023 (čtvrtek)  od 16:45 do 19:00 hodin.

Více informací v sekci UCHAZEČI - ZDE

Sledujte nás i na FACEBOOKU a INSTAGRAMU.

MATURITNÍ PLES

12. 01. 2023

MATURITNÍ PLES ve školním roce 2022/2023 proběhne 12. 1. 2023 ve velkém sále Lucerny.

  Každým rokem probíhá ve Velkém sále pražské Lucerny maturitní ples. Na plese se můžeme těšit na tradiční stužkování studentů prim a prvních ročníků, předání štafety kvintám, každoročně velmi zajímavé a nápadité půlnoční překvapení maturitních tříd, vystoupení hudebních kapel, bloky tanců, předtančení.

FOTOGRAFIE Z PLESU 2022 - ZDE

 

Třídní schůzky pro rodiče žáků 1.E, 1.F a 1.A, konzultace s učiteli

10. 01. 2023

Vážení zákonní zástupci,

srdečně Vás zveme na třídní schůzky 1.E, 1.F a 1.A pořádané dne 10.1.2023 od 18 h v kmenových učebnách.  Pro všechny rodiče žáků školy proběhnou dne 10.1. od 18h konzultace s učiteli v jednotlivých kabinetech. Třídní učitelé prim a 1.ročníku (Mgr. Vendula Gazdová, Mgr. Hana Šulcová, Mgr. Markéta Rohanová) budou k dispozici ke konzultacím cca od 18,30, po svých třídních schůzkách. 

 

EDUína 2022 - cena za přínos českému vzdělávání

15. 12. 2022

Cena EDUína, která je udělována organizacím, osobnostem za přínos českému vzdělávání byla naší škole udělena za realizaci nultého ročníku pro ukrajinské žáky. Jedná se o skupinu ukrajinských žáků, kteří se na naší škole adaptují a připravují na začlenění do českého vzdělávacího systému. VÍCE ZDE.

Odstávka vody - distanční výuka

05. 12. 2022

Vážení zákonní zástupci, žáci,

zítra 6. 12. 2022 bude z důvodu opravy havárie veřejné vodovodní sítě naše škola odstavena
od dodávky vody. Z tohoto důvodu bude škola uzavřena. Žáci se budou vzdělávat v souladu se svým
rozvrhem distančně. Informace a podklady pro výuku budou mít žáci k dispozici v programu Moodle.
Výuka v jednotlivých předmětech bude probíhat formou samostudia, případně on-line - formou
videokonference. Forma výuky je v kompetenci vyučujících daných předmětů.
Strávníci budou mít obědy automaticky odhlášeny.
Děkuji za pochopení.


S pozdravem

Mgr. Tomáš Hušek
 ředitel školy

Den otevřených dveří

24. 11. 2022

Srdečně zveme všechny zájemce o studium na našem gymnáziu na Dny otevřených dveří, které se konají ve dnech 24. listopadu 2022 (čtvrtek) a 19. ledna 2023 (čtvrtek) vždy od 16:45 do 19:00 hodin.

POZVÁNKA ZDE

Více informací v sekci UCHAZEČI - ZDE

Sledujte nás i na FACEBOOKU a INSTAGRAMU.

 

Prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z fondu solidarity v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti

02. 11. 2022

Na základě rozhodnutí a podpory MHMP může škola na základě rozhodnutí ředitele umožnit nárokovému žadateli zapsanému ke stravování čerpat podporu v podobě prominutí úplaty na stravné nebo nepřímo čerpat podporu z tzv. fondu solidarity.

STRAVNÉ

Podporu lze poskytnout v případě, že žadatel je zapsán ke stravování a splňuje podmínky stanovené usnesením ZHMP.

Výše podpory je 100 % prominutí úplaty na stravování za strávníka.

Žadatel podává žádost řediteli školy na předepsaném formuláři, který tvoří přílohu č. 1 a je rovněž ke stažení na internetové adrese: pomocprazanum.praha.eu

 

FOND SOLIDARITY

Prostředky slouží zejména k zachování sociální koheze uvnitř tříd/skupin při mimoškolních aktivitách organizovaných školou (např.: příspěvek na úhradu pobytu na školních akcích, lyžařském výcviku apod.), umožnění rozvíjení talentu a schopností žáků při školních a mimoškolních aktivitách (např. příspěvek na nezbytné vybavení pro zájmové kroužky a sportovní činnost žáka či tzv. kroužkovné)
či jiné náklady spojené se vzděláváním a rozvojem dětí a žáků.

Maximální limit na žadatele při čerpání z tohoto fondu je 10 tis. Kč za celý školní rok 2022/2023.

Příspěvek z Fondu může pokrývat pouze část nákladů na konkrétní aktivitu, ke které bude žadatelem podána předepsaná žádost a je plně v kompetenci ředitele příspěvkové organizace, jak bude
o příspěvku rozhodováno.

Žadatel podává žádost řediteli školy na zvláštním formuláři – příloha č. 2

 

Základní podmínky:

Oprávněným žadatelem o prominutí úplaty je žák (dále jen „žadatel“) – v případě nezletilosti žadatele zastoupený zákonným zástupcem – který splňuje podmínky uvedené níže.

 

Minimální požadavky oprávněného žadatele dané usnesením ZHMP:

Žadatel, který žádost podává, musí mít trvalý pobyt v hl. m. Praze.

 

Opatření spočívající v prominutí některé z úplat nebo přiznání příspěvku z fondu solidarity jsou přiznána žadateli, který splní alespoň jednu z následujících podmínek – či pobírá některou
z následujících dávek:

 

  • příspěvek či doplatek na bydlení;
  • okamžitou dávku v hmotné nouzi;
  • přídavek na dítě;
  • dávky pěstounské péče;
  • čelí exekuci/insolvenci;
  • po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

 

Na prominutí úplaty vyplývající z těchto Podmínek a usnesení ZHMP není žádný právní nárok.

Proti rozhodnutí ředitele o žádosti žadatele se nelze odvolat.

Žadatel je povinen uvést pravdivé údaje, což dokládá čestným prohlášením, které je součástí žádosti, přičemž si je vědom důsledků uvedením nepravdivých údajů.

 Žádosti podávejte podepsané v papírové podobě prostřednictvím kanceláře školy do 10. 11. 2022.

ŽÁDOSTI:   

 Příloha č. 1 - stravné

 Příloha č. 2 - fond solidarity

VÍCE ZDE.

Adaptační skupina – výuka ukrajinských žáků

19. 10. 2022

Адаптаційна група - навчання українських дітей

 

Наша школа планує відкрити адаптаційну групу для українських дітей з листопада 2022 року.

Метою цієї групи є адаптація учнів до довгострокового перебування в Чехії та допомога в інтеграції до чеської системи освіти та середовища. 

На першому етапі учні вивчатимуть чеську мову. У подальшому етапі, окрім чеської мови, викладання буде зосереджене на фахових предметах та на підготовці до вступних іспитів. Навчання включатиме заходи, спрямовані на соціальний аспект адаптації.

Організація навчання:

Викладання відбуватиметься у другій половині дня, 5 днів на тиждень, по 3 уроки щодня.

Учні не будуть вважатися учнями школи, а лише учасниками цієї адаптаційної програми.

У разі прийняття до програми, участь у ній та її завершення є обов'язковими.

Програма є безкоштовною. Учасник сплачує депозит у розмірі 5000 чеських крон, який повертається після завершення програми. У разі частих пропусків занять, проблем з поведінкою учасник може бути виключений з програми. У разі виключення з програми або у разі дострокового виходу заявника з програми учасник не має права на повернення завдатку.

 

Профіль підхожого учасника:

Учень є громадянином України

Має дозвіл на перебування в Чехії

Має закінчено 9 років обов'язкової шкільної освіти

Має намір довгостроково перебувати в Чеській Республіці 

Є зацікавлений у складанні вступних іспитів до чеських середніх шкіл

Кількість місць у групі ─ 15. Зарахування до адаптаційної групи не є гарантованим, школа має право на відбір претендентів.

Якщо Ви зацікавлені у включенні до адаптаційної групи, будь ласка, заповніть онлайн-заяву ─ ЗА ПОСИЛАННЯМ.

 

Naše škola plánuje od listopadu 2022 otevřít adaptační skupinu pro ukrajinské žáky.

Cílem této skupiny je adaptovat žáky na dlouhodobý pobyt v České republice a pomoci jim
se začleněním do českého vzdělávacího systému, českého prostředí.

V prvním období se žáci budou učit cíleně český jazyk. V následném období bude výuka kromě českého jazyka zaměřena i na odborné předměty a na přípravu na přijímací zkoušky. Součástí výuky budou aktivity zaměřené na sociální stránku adaptace.

 

Organizace výuky:

Výuka bude probíhat v odpoledních hodinách, 5 dní v týdnu, každý den 3 vyučovací hodiny.

Žáci nebudou žáky školy, budou pouze účastníky tohoto adaptačního programu.

V případě přijetí do programu jsou účast a absolvování programu povinné.

Program je bezplatný. Účastník složí zálohu ve výši 5000,- Kč, která mu bude po absolvování programu vrácena. Při časté absenci, výchovných problémech může být účastník z programu vyloučen.
Při vyloučení z programu, nebo v případě předčasného opuštění programu ze strany uchazeče nemá účastník na vrácení zálohy nárok.

 

Profil vhodného účastníka:

Žák ukrajinské státní příslušnosti

Povolení pobytu na území České republiky

Splněná povinná devítiletá školní docházka

Předpoklad dlouhodobého pobytu v České republice

Zájem o konání přijímacích zkoušek na české střední školy

 

Kapacita skupiny je 15 žáků. Zařazení do adaptační skupiny není nárokové, škola má právo výběru uchazečů.

V případě zájmu o zařazení do adaptační skupiny vyplňte elektronickou žádost - ZDE.

Granty SPGS

10. 10. 2022

Spolek příznivců Gymnázia Karla Sladkovského vyhlašuje nové kolo grantů.

29.10.2022 - odevzdání grantů
9.11. 2022 od 17.00 hod. - obhajoba grantů (místnost č.108)
 

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Den dvojčat

19. 01. 2023

Naše gymnázium se zapojilo do projektu Hrdá škola. Jedná se o projekt zorganizovaný Schools United. Žáci i učitelé se účastnili dne 19.01.2023 aktivity Den dvojčat. Škola se naplnila dvojčaty, která se snažila o výhru pro naši školu. Mohli jsme vidět spoustu zajímavě sladěných outfitů. Celou akci opět zorganizoval Studentský parlament.

Děkujeme všem za účast a přejeme hodně štěstí v soutěži!

Den otevřených dveří 19.1. 2023

19. 01. 2023

Den otevřených dveří 19.1. 2023 se opravdu povedl! Moc děkujeme všem učitelům, studentům za přípravu a účast. Také všem zájemcům a návštěvníkům, kterých bylo opravdu hodně. 

Lyžařský kurz Rakousko 2023

15. 01. 2023 - 20. 01. 2023

Lyžařský kurz v rakouských Korutanech se opravdu vydařil. Zúčastnily se třídy 1.A, 5.E, 7.E, 7.F a 3.A. 

Maturitní ples 2023

12. 01. 2023

Ve čtvrtek 12.1. 2023 proběhl ve Velkém sále Lucerny již tradiční maturitní ples.

Běh do Slaďárenských schodů

21. 12. 2022

Po dvouleté odmlce obnovujeme dlouholetou tradici vánočního běhu do Slaďárenských schodů. 

Česká mše vánoční

21. 12. 2022

Jako již tradičně každý rok i tentokrát jsme se zaposlouchali do nádherného provedení České mše vánočné pod taktovkou našeho pana profesora Václava Revendy v krásném prostředí kostela Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad.

 

Projektové dny

19. 12. 2022 - 20. 12. 2022

VÁNOČNÍ PROJEKTOVÉ DNY SE VYDAŘILY! 
Zde je malá ukázka, co všechno proběhlo. Studenti si vybírali podle svého zájmu, kdy spolupráce mnohdy i napříč ročníky opravdu fungovala. Doufáme, že si všichni užili zábavu, odnesli si skvělé zážitky nebo se aspoň něčemu novému přiučili. Děkujeme učitelům i studentům!

Odkaz na stránky projektů - ZDE

Den prevence

14. 12. 2022

Dne 14. 12. proběhl na naší škole Den prevence. Pět lektorů z organizace Život bez závislostí zprostředkovala bloky primární prevence pro třídy nižšího stupně a čtyřleté studium. Bloky proběhly na různá témata rizikového chování. Témata si třídy za pomocí třídních učitelů vybíraly samy. Nejvíce témat se týkalo především oblastí: závislostí na počítači, intimního života, právního vědomí, bezpečného chování, ale i efektivního učení.

Zeměpisná přednáška "Afghánistán - země prachu a růží"

12. 12. 2022

Tercie se dnes zúčastnily zeměpisné přednášky "Afghánistán - země prachu a růží"

Návštěva divadelního představení v Aj - The Bear Theatre

09. 12. 2022

Kvarty a 2.A se dnes vánočně naladily při slavné Dickensově "Christmas Carol" v angličtině. 

Přístupnost

Informace o zpracování osobních údajů
Mapa stránek
Vypnout grafiku
Klasická velikost písma
Prohlášení o přístupnosti