Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
uchazeči
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Školní jídelna
Školní parlament
Pedagogický sbor
Kariéra
Etická linka
Veřejné zakázky
Povinně zveřejňované informace a projekty
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Ke stažení
Suplování
Rozvrh
Zvonění
Formální úpravy prací
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Harmonogram školního roku
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Harmonogram školního roku
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní a adaptační kurzy
Maturitní ples
Akce školy
DofE
Projekty
Projektové dny
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Základní informace
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení
Představení školy

AKTUALITY

Vánoční akademie

20. 12. 2023
Vážení zákonní zástupci,
dovolte abych vás jménem školy, spolku přátel gymnázia SPGS a školního parlamentu PAGYS pozval na vánoční akci našeho gymnázia. Pozvánku naleznete zde v příloze.
Budeme se těšit na příjemně strávený společný večer.
 
Mgr. Tomáš Hušek
ředitel školy
 

Oznámení o provozu školy v době stávky vyhlášené na pondělí 27. 11. 2023

22. 11. 2023

Vážení zákonní zástupci,


z důvodu účasti většiny členů pedagogického sboru a správních zaměstnanců není možné v době
stávky zajistit provoz školy v takovém rozsahu, aby mohla probíhat výuka. Z tohoto důvodu je na tento
den vyhlášeno ředitelské volno.


V době stávky bude uzavřena i školní jídelna. Strávníkům budou obědy automaticky hromadně
odhlášeny.


Chápeme komplikaci, kterou to může zákonným zástupcům některých mladších žáků způsobit. Proto
nabízíme pro žáky nižšího stupně dohled nad žáky s volnočasovým programem, nikoliv výuku, v době
od 8.00 do 11.30. Pro tyto žáky nebude z důvodu uzavření školní jídelny zajištěno školní stravování.
Zájem o dohled nad svým dítětem nahlaste nejpozději do pátku do 10.00 jeho třídnímu učiteli. Čiňte
tak prosím pouze ze závažných důvodů.


Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případné komplikace,


Mgr. Tomáš Hušek
 ředitel školy

Třídní schůzky 21.11. 2023

21. 11. 2023

Srdečně Vás zveme na třídní schůzky pro rodiče žáků všech tříd 6.E,2.A, 7.E, 7.F, 3.A, 8.E, 8.F, 4.A, které proběhnou v úterý 21.11. od 17:00 v kmenových učebnách.

Pro všechny budou následovat konzultace s učiteli od 17:30 do 19:30h.

Granty SPGS

31. 10. 2023 - 31. 10. 2023

Podzimní kolo grantů – příjem žádostí do 31.10.2023. Informace ZDE.

Obhajoba bude 8.11. od 17:00.   Více v záložce GRANTY.

 

 

 

Třídní schůzky pro rodiče žáků všech tříd nižšího stupně + 5.E,5.F, 1.A, 1.B

26. 09. 2023

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky pro rodiče žáků všech tříd nižšího stupně + 5.E,5.F, 1.A, 1.B, které proběhnou v úterý 26.9. od 17:30 v kmenových učebnách. 

Těšíme se na Vaši účast.

Smutná zpráva

12. 09. 2023

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás dne 8. září opustila dlouholetá kolegyně a učitelka našeho gymnázia paní RNDr. Alena Hořká. 

K uctění její památky se bude konat dne 25. září 2023 v 16.30 hodin mše v přilehlém kostele sv. Prokopa a od 17.15 hodin krátké vzpomínkové setkání ve školní aule.

Všichni současní i bývalí kolegové a žáci, kteří s námi chtějí na Alenku Hořkou zavzpomínat a uctít její památku, jsou srdečně zváni.

 

Nultý ročník - výuka ukrajinských žáků

14. 08. 2023

Адаптаційна група - навчання українських дітей

Наша школа планує відкрити адаптаційну групу для українських школярів з вересня 2023 року.

Метою цієї групи є адаптація учнів до довгострокового перебування в Чехії та допомога в інтеграції до чеської системи освіти та середовища. 

На першому етапі учні вивчатимуть чеську мову. У подальшому етапі, окрім чеської мови, викладання буде зосереджене на фахових предметах та на підготовці до вступних іспитів. Навчання включатиме заходи, спрямовані на соціальний аспект адаптації.

 

Організація навчання:

Викладання відбуватиметься у другій половині дня, 5 днів на тиждень, по 3 уроки щодня.

Учні не будуть вважатися учнями школи, а лише учасниками цієї адаптаційної програми.

У разі прийняття до програми, участь у ній та її завершення є обов'язковими.

Програма є безкоштовною. У разі частих пропусків занять, проблем з поведінкою учасник може бути виключений з програми.

 

Профіль підхожого учасника:

Учень є громадянином України

Має дозвіл на перебування в Чехії

Має закінчено 9 років обов'язкової шкільної освіти

Має намір довгостроково перебувати в Чеській Республіці 

Є зацікавлений у складанні вступних іспитів до чеських середніх шкіл

Кількість місць у групі ─ 15. Зарахування до адаптаційної групи не є гарантованим, школа має право на відбір претендентів.

Якщо Ви зацікавлені у включенні до адаптаційної групи, будь ласка, заповніть онлайн-заяву ─ ЗА ПОСИЛАННЯМ.

 

Naše škola plánuje od září 2023 otevřít adaptační skupinu pro ukrajinské žáky.

Cílem této skupiny je adaptovat žáky na dlouhodobý pobyt v České republice a pomoci jim se začleněním do českého vzdělávacího systému, českého prostředí.

V prvním období se žáci budou učit cíleně český jazyk. V následném období bude výuka kromě českého jazyka zaměřena i na odborné předměty a na přípravu na přijímací zkoušky. Součástí výuky budou aktivity zaměřené na sociální stránku adaptace.

 

Organizace výuky:

Výuka bude probíhat v odpoledních hodinách, 5 dní v týdnu, každý den 3 vyučovací hodiny.

Žáci nebudou žáky školy, budou pouze účastníky tohoto adaptačního programu.

V případě přijetí do programu jsou účast a absolvování programu povinné.

Program je bezplatný. Při časté absenci, výchovných problémech může být účastník z programu vyloučen.

 

Profil vhodného účastníka:

Žák ukrajinské státní příslušnosti

Povolení pobytu na území České republiky

Splněná povinná devítiletá školní docházka

Předpoklad dlouhodobého pobytu v České republice

Zájem o konání přijímacích zkoušek na české střední školy

 

Kapacita skupiny je 15 žáků. Zařazení do adaptační skupiny není nárokové, škola má právo výběru uchazečů.

V případě zájmu o zařazení do adaptační skupiny vyplňte elektronickou žádost - ZDE.

Krásné prázdniny

30. 06. 2023

Rádi bychom všem popřáli krásné prázdniny!

Letní slavnost na Slaďárně

22. 06. 2023
Spolek příznivců Gymnázia Sladkovského (SPGS), Gymnázium Karla Sladkovského (GYKAS) a Studentský parlament GYKAS srdečně zvou studenty, rodiče, pedagogy, absolventy a příznivce na Letní slavnost ve vnitrobloku školy, která se bude konat ve čtvrtek 22.6. 2023 od 17:00 hod.
Těšit se můžete na kulturní program studentů, výstavu fotografií a výtvarných prací, předávání cen studentům i pedagogům, vystoupení kapely RefréMy (absolventi GYKAS) a neformální setkání. Na místě bude možné zakoupit občerstvení.
 
 

Třídní schůzky pro rodiče budoucí primy a prvních ročníků

20. 06. 2023

Vážení rodiče budoucích prim a prvních ročníků,

srdečně Vás zveme na společné třídní schůzky, které se budou konat v úterý 20.6. 2023 od 18:00 hodin v aule gymnázia. Po společném úvodu budou schůzky pokračovat ve třídách se svými třídními učiteli. 

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

AKCE ŠKOLY 2. POLOLETÍ

30. 06. 2024

Všechny proběhlé akce naleznete ZDE

Níže výběr akcí 

Zahradní slavnost

24. 06. 2024

V pondělí 24.6. 2024 se uskutečnila Zahradní slavnost pořádaná SPGS (Společností příznivců Gymnázia Karla Sladkovského) a PAGYS (Studentským parlamentem). Na programu bylo hudební vystoupení, předávání cen Zlatého Ámose, cen studentům a jiné. Na závěr zahrála krásné písničky i hudební kapela. Všem zúčastněným moc děkujeme.

Vodácký kurz 2024

17. 06. 2024 - 21. 06. 2024

V předposledním červnovém týdnu proběhl vodácký kurz tříd 7.E, 7.F a 3.A. Jeli jsme již tradičně Ohři z Kynšperka do Vojkovic. Kromě pobytu v přírodě a zlepšování vodáckých dovedností na peřeji Hubertus jsme navštívili například hrad Loket, Karlovy Vary, nebo Kyselku.

Cyklistický kurz 2024

17. 06. 2024 - 21. 06. 2024

Ve dnech 17. - 21.6. 2024 se naše třídy sexta a 2.A zúčastnily cyklistického kurzu v okolí Lipna. Z následujících fotografií poznáte, že si studenti kurz opravdu užili!

Jižní Anglie 2024

03. 06. 2024 - 08. 06. 2024

Ve dech 3. - 8.6. 2024 se obě kvarty zúčastnily zájezdu do jižní Anglie.

Po několikahodinové cestě začínající v odpoledních hodinách v Praze a pokračující v ranních hodinách na trajektu z francouzského Calais do anglického Doveru, měli studenti možnost poznat přímořský Brighton, specificky jeho historické The Lanes, The Royal Pavilion a Brighton Pier. Následující den byl stráven ve Worthingu a navštívenou historickou památkou byl malebný Hever Castle. Třetí den studenti prozkoumali krásy Hastings a měli příležitost strávit několik chvil u bílých útesů na Birling Gap. Poslední den byl zcela věnován prohlídce Londýna a jeho nejslavnějších turistických atrakcí. Žáci tedy měli příležitost propojit znalosti získané pro potřeby malé maturity s realitou. 

Každý den, ve večerních hodinách, byli žáci předáni místním rodinám, s nimiž strávili čas večeře a snídaně, a v jejichž domácnostech nocovali. Měli tedy ojedinělou možnost procvičit si jazyk s rodilými mluvčími. 

V obci Worthing také během dvou odpolední zažili studenti výuku v jazykové škole, taktéž pod vedením rodilých mluvčích. Za svou participaci, která byla lektory oceněna, získali žáci certifikát. 

Slovinsko 2024

03. 06. 2024 - 07. 06. 2024

V týdnu od 3. do 7.6. 2024 se žáci se zúčastnili sportovního kurzu ve Slovinsku. I přes původní velkou nepřízeň předpovědi počasí jsme nakonec měli převážně slunečno a většina aktivit se obešla bez deště. Hlavní náplní kurzu bylo si vyzkoušet outdoorové aktivity rafting a canyoning. Žáci byli vždy nejdříve seznámeni s bezpečností a následně jim byly vysvětleny pokyny pro absolvování aktivity. Ve chvíli, kdy jedna půlka prožívala outdoorové zážitky, ta druhá podnikala výlety v okolí Bovce. V úterý jsme navštívili bývalé Korutanskou pevnosti Kluže. Ve čtvrtek jsme putovali skrze vodopády Virje s možností nádherného koupání v jezírku pod nimi. Ve středu se uskutečnil celodenní výlet do soutěsky Vintgar, ze které jsme pak pokračovali pěšky k modravému jezeru Bled. Večerní program byl vždy sportovně laděný, tedy hned po procházce za zmrzlinou jsme se přesunuli na fotbalové, a multifunkční hřiště. 

Veletrh vědy

30. 05. 2024

Veletrh vědy je největší populárně naučná akce v ČR, kterou každoročně pořádá Akademie věd ČR. Veletrh vědy přináší nový způsob, jak se seznámit s vědou! Interaktivní expozice vám umožní nejen se dívat, ale také se aktivně zapojit a lépe pochopit složité vědecké principy. Zároveň probudí vaši zvídavost a kreativitu. Přijďte a zažijte vědu na vlastní kůži! Ať už se zapojíte do chemických pokusů, biologických experimentů nebo fyzikálních ukázek, vždy se vám budou věnovat zapálení vědečtí odborníci. Každá aktivita je navržena tak, aby vám přiblížila vědecké objevy a technologické inovace přístupným a poutavým způsobem. Přijďte a zažijte vědu na vlastní kůži, staňte se na chvíli vědcem a objevte kouzlo vědeckého bádání!

Toto je reklama na Věletrh vědy, kteréhp se zúčastnily naše kvinty a 1. ročníky 30.5.  Studenti si to určitě moc užili, jak je vidět na fotografiích.

Poznávací zájezd Cornwall

25. 05. 2024 - 31. 05. 2024

Ve dnech 25. - 31.5. 2024 se uskutečnil zájezd Septim a 3.A do Cornwallu a Devonu

Náš výlet po příjezdu do Torquay začal návštěvou Muzea Bygones, což byl nezapomenutelný zážitek. Muzeum nás přeneslo do minulosti, hlavně tedy do viktoriánských časů díky modelu typické ulice obchodů, řemeslnických dílen a domácností. Poté jsme navštívili Babbacombe Model Village, kde jsme se procházeli mezi miniaturními modely slavných britských památek. Druhý den jsme začali procházkou po typických cornwallských útesech, odkud jsme mohli obdivovat výhledy na drsné pobřeží a Atlantický oceán. Odpoledne jsme zavítali do Saint Michael´s Mount, přílivového ostrůvku se zajímavých hradech a nádhernými zahradami, které jsme měli možnost si prohlédnout. Další den byl ve znamení nejméně obydleného území Anglie, vřesoviště Dartmoor, které nás uvítalo dokonale typickým počasím – déšť, mlha, vítr. Následující den se vyčasilo a tak na návštěvu „katedrálních“ měst Exeteru a Salisbury, stejně tak jako bohémského Glastobury s nádhernými zříceninami rozlehlého opatství, nám svítilo slunce. Poslední den jsme strávili v jednom z nejvýznamnějších britských přístavů, Portsmouthu, kde jsme si dle libosti mohli procházet obrovské námořní muzeum pod širým nebem. Program i výlety byly nesmírně zajímavé a nechybělo ani propojení historií, například artušovskými legendami, nebo možností navštívit místo uložení

Botanická exkurze

13. 05. 2024 - 13. 05. 2024

V pondělí 13.5. se studenti semináře biologie ze 7. E, 7. F a 3. A vypravili na celodenní botanickou exkurzi zaměřenou především na orchideje, ale i další zajímavé rostliny. Extrémně brzké vstávání se vyplatilo, prohlédli jsme si několik druhů vzácných orchidejí (např. vstavač nachový nebo střevíčník pantoflíček) a stihli jsme se také rozhlédnout z rozhledny nad vesnicí Líský do Českého Středohoří a na závěr si prohlédnout nedokončený chrám v Panenském Týnci.

Celostátní kolo DEBATIÁDY

04. 05. 2024

Velký úspěch našich studentů!
4. května se konalo celostátní finále letošního ročníku Debatiády 2024! Z krajských kol se probojovalo 14 týmů v kategorii I., která je určena žákům šestých a sedmých tříd, a 12 týmů v kategorii II. pro žáky osmých a devátých tříd.
A jak to celé dopadlo?
Náš tým z kategorie I ve složení Vojtěch Sobotka a Laura Garciová ze sekundy E se umístil na skvělém 2.místě!
A tým z kategorie II. ve složení Jiří Valert a Filip Durakovič z tercie E obsadil také 2. místo.

Přístupnost

Informace o zpracování osobních údajů
Mapa stránek
Vypnout grafiku
Větší písmo
Prohlášení o přístupnosti