Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
studenti
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022
Plán práce školy
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní zájezdy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Rozvrh
Suplování
Školní jídelna
Zvonění
Školní parlament
Ke stažení

Vítejte na stránkách našeho gymnázia

Výstupy Projektového týdne "Spolu jinak"

14. 05. 2021

Na záčátku měsíce května proběhl on-line projektový týden "Spolu jinak". Výstupy z jednotlivých projektů jsou k dispozici ZDE.

Výuka žáků od 17. 5. 2021

14. 05. 2021

Od 17. 5. 2021 probíhá výuka pro žáky 1. E, 1. F, 2. E, 2. F, 3.E, 4.E a 4.F již stabilně prezenčním způsobem. Žáci tříd vyššího stupně pokračují v distanční výuce.

Dodatek k příjímacímu řízení do čtyřletého studijního oboru

11. 05. 2021

1) Uchazeč, který měl konat oba termíny jednotné přijímací zkoušky na téže škole a na jeden termín se nedostavil, může konat tuto zkoušku v náhradním termínu bez ohledu na důvod jejího nekonání, pokud potvrdí řediteli školy do 14. 5. 2021, že ji bude konat (potvrzovat nemusí ten uchazeč, který se již řádně omluvil).

2) Již uplatněný zápisový lístek může uchazeč ve školním roce 2020/2021 přenést, pokud byl přijat v náhradním termínu.

Návrat žáků nižšího stupně gymnázia od 10. 5. 2021

07. 05. 2021

Vážení zákonní zástupci, žáci,
od pondělí 10. 5. 2021 zahajujeme prezenční výuku nižšího stupně osmiletého gymnázia rotační formou.

Byl vám již zaslán dokument týkající se organizace. V návaznosti na něj zasílám dokumenty týkající se testování, které naleznete v příloze.

Jsme si vědomi, že na testování jsou různé názory, jsou k němu více, či méně důvodné výhrady. Pokud je však  podmínkou návratu žáků do škol a omezení šíření případné nákazy, pak jsme rádi, že se přes tuto podmínku můžeme znovu vrátit alespoň částečně k prezenční výuce a osobnímu setkání se žáky.

Žádám, aby se žáci dopředu seznámili s organizací a způsobem testování viz příloha a dostavili se k testování s dostatečným předstihem. V pondělí 10. 5. 2021 bude přístup do školy umožněn v 7.45 hodin. Testování bude probíhat v době 7.45 - 8.45. Žák v případě negativního výsledku testování přechází do kmenové třídy. Na testování navazuje setkání se spolužáky a třídními učiteli. Testování a setkání ve třídách je plánováno na první dvě vyučovací hodiny. Setkání ve třídách se uskuteční z důvodu organizačních, zprostředkování potřebných informací, pravidel žákům třídními učiteli a také z důvodu sociálního, kdy se žáci a třídní učitelé po dlouhé době společně setkají. Na základě zjištěného průběhu bude organizace testování v dalších dnech upravena.

V pondělí 10. 5. 2021 bude po testování a setkání ve třídách následovat od třetí vyučovací hodiny výuka dle rozvrhu. Prezenční výuka bude probíhat dle původního  rozvrhu, platného před uzavřením škol. Změny budou uvedeny v programu Bakaláři.

Zatím vše nasvědčuje tomu, že žáci budou mít umožněny venkovní aktivity v rámci tělesné výchovy. Pokud nám to organizační a epidemiologické podmínky umožní, pak bude výuka Tv touto formou realizována.

Dále sděluji, že strávníci budou na dané týdny automaticky přihlášeni. Pokud některý ze strávníků nebude mít zájem o odebírání obědů, ať už úplně nebo v některé dny, pak si musí obědy odhlásit.

Zaznamenal jsem obavy ze zahlcení žáků po návratu písemným testováním. Tuto záležitost jsem projednal s vyučujícími, aby bylo přistupováno k danému problému uvážlivě s ohledem na dva požadavky. Jedním je zjišťování a ověřování osvojeného učiva. To je důležité pro reflexi potřebnou pro další postup daného učitele, školy s ohledem na realizaci následné výuky a získávání podkladů pro hodnocení. Druhým je přihlédnutí k náročnosti distanční výuky a přeorientování se zpět na výuku prezenční. Věřím, že se tyto dva požadavky podaří zkombinovat tak, aby splnily svůj účel a zároveň nezpůsobily žákům nadměrnou zátěž v už tak složité situaci.

Organizace výuky od 10. 5. 2021

Příloha č. 1 Průběh testování

Příloha č. 2 npi-leták-lepu

Příloha č. 3 testování-leták-singclean

Příloha č. 4 Žáci nepodléhající testování

Testování obecné informace

Testování žáků nižší stupeň rotační výuka od 10. 5. 2021

S pozdravem,


Mgr. Tomáš Hušek
ředitel
Gymnázium Karla Sladkovského
Sladkovského náměstí č. 8/900
130 00 Praha 3
IČO: 613 85 131
husek.tomas@gykas.cz
Tel.: 222 721 118

Výuka od 10. 5. 2021

04. 05. 2021

Na základě opatření se k prezenční výuce vracejí žáci nižšího stupně osmiletého gymnázia. Výuka bude probíhat v rotační formě. Organizace výuky ZDE.

Informace ohledně testování budou následně zveřejněny.

Úprava pravidel konání společné části MZ

04. 05. 2021
Na základě opatření MŠMT vydaného dne 28. 4. 2021 byly aktualizovány informace k mimořádnému termínu společné části maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021. Více informací..

Informace k projektovému týdnu „SPOLU JINAK“

26. 04. 2021

Důležité informace k projektovému týdnu ,,SPOLU JINAK" (termín 3. 5.-7. 5. 2021) jsou k dispozici ZDE.

Projektový týden „SPOLU JINAK“

23. 04. 2021

Základní informace k projektovému týdnu, který se uskuteční od 3. 5. do 7. 5. 2021 ZDE.

Informace k jednotné přijímací zkoušce

16. 04. 2021

Aktuální informace k jednotné přijímací zkoušce ZDE

Testování žáků a podmínky návštěvy školy

10. 04. 2021

 Od pondělí 12. 4. 2021 jsou stanovena pravidla pro žáky a ostatní osoby navštěvující školu. Antigenní testy používané naší školou: SARS-CoV-2 AntigenRapid Test Kit. Více informací je k dispozici v jednotlivých dokumentech níže.

Testování od 12. 4. 2021_dopis_žáci_zákonní_zástupci

Příloha č. 1_návod_antigenní_test

Příloha č. 2_žáci_nepodléhající_testování

Příloha č. 3_podmínky_vstupu_do_školy