Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
uchazeči
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Školní jídelna
Školní parlament
Pedagogický sbor
Kariéra
Etická linka
Veřejné zakázky
Povinně zveřejňované informace a projekty
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Ke stažení
Suplování
Rozvrh
Zvonění
Formální úpravy prací
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Harmonogram školního roku
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Harmonogram školního roku
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Doučování žáků škol
Sportovní a adaptační kurzy
Maturitní ples
Akce školy
DofE
ICT a digitální výuka
Projekty
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Základní informace
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení
Představení školy

AKTUALITY

Třídní schůzky pro rodiče žáků všech tříd nižšího stupně + 5.E,5.F, 1.A, 1.B

26. 09. 2023

Vážení rodiče,

zveme Vás na třídní schůzky pro rodiče žáků všech tříd nižšího stupně + 5.E,5.F, 1.A, 1.B, které proběhnou v úterý 26.9. od 17:30 v kmenových učebnách. 

Těšíme se na Vaši účast.

Smutná zpráva

12. 09. 2023

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás dne 8. září opustila dlouholetá kolegyně a učitelka našeho gymnázia paní RNDr. Alena Hořká. 

K uctění její památky se bude konat dne 25. září 2023 v 16.30 hodin mše v přilehlém kostele sv. Prokopa a od 17.15 hodin krátké vzpomínkové setkání ve školní aule.

Všichni současní i bývalí kolegové a žáci, kteří s námi chtějí na Alenku Hořkou zavzpomínat a uctít její památku, jsou srdečně zváni.

 

Nultý ročník - výuka ukrajinských žáků

14. 08. 2023

Адаптаційна група - навчання українських дітей

Наша школа планує відкрити адаптаційну групу для українських школярів з вересня 2023 року.

Метою цієї групи є адаптація учнів до довгострокового перебування в Чехії та допомога в інтеграції до чеської системи освіти та середовища. 

На першому етапі учні вивчатимуть чеську мову. У подальшому етапі, окрім чеської мови, викладання буде зосереджене на фахових предметах та на підготовці до вступних іспитів. Навчання включатиме заходи, спрямовані на соціальний аспект адаптації.

 

Організація навчання:

Викладання відбуватиметься у другій половині дня, 5 днів на тиждень, по 3 уроки щодня.

Учні не будуть вважатися учнями школи, а лише учасниками цієї адаптаційної програми.

У разі прийняття до програми, участь у ній та її завершення є обов'язковими.

Програма є безкоштовною. У разі частих пропусків занять, проблем з поведінкою учасник може бути виключений з програми.

 

Профіль підхожого учасника:

Учень є громадянином України

Має дозвіл на перебування в Чехії

Має закінчено 9 років обов'язкової шкільної освіти

Має намір довгостроково перебувати в Чеській Республіці 

Є зацікавлений у складанні вступних іспитів до чеських середніх шкіл

Кількість місць у групі ─ 15. Зарахування до адаптаційної групи не є гарантованим, школа має право на відбір претендентів.

Якщо Ви зацікавлені у включенні до адаптаційної групи, будь ласка, заповніть онлайн-заяву ─ ЗА ПОСИЛАННЯМ.

 

Naše škola plánuje od září 2023 otevřít adaptační skupinu pro ukrajinské žáky.

Cílem této skupiny je adaptovat žáky na dlouhodobý pobyt v České republice a pomoci jim se začleněním do českého vzdělávacího systému, českého prostředí.

V prvním období se žáci budou učit cíleně český jazyk. V následném období bude výuka kromě českého jazyka zaměřena i na odborné předměty a na přípravu na přijímací zkoušky. Součástí výuky budou aktivity zaměřené na sociální stránku adaptace.

 

Organizace výuky:

Výuka bude probíhat v odpoledních hodinách, 5 dní v týdnu, každý den 3 vyučovací hodiny.

Žáci nebudou žáky školy, budou pouze účastníky tohoto adaptačního programu.

V případě přijetí do programu jsou účast a absolvování programu povinné.

Program je bezplatný. Při časté absenci, výchovných problémech může být účastník z programu vyloučen.

 

Profil vhodného účastníka:

Žák ukrajinské státní příslušnosti

Povolení pobytu na území České republiky

Splněná povinná devítiletá školní docházka

Předpoklad dlouhodobého pobytu v České republice

Zájem o konání přijímacích zkoušek na české střední školy

 

Kapacita skupiny je 15 žáků. Zařazení do adaptační skupiny není nárokové, škola má právo výběru uchazečů.

V případě zájmu o zařazení do adaptační skupiny vyplňte elektronickou žádost - ZDE.

Krásné prázdniny

30. 06. 2023

Rádi bychom všem popřáli krásné prázdniny!

Letní slavnost na Slaďárně

22. 06. 2023
Spolek příznivců Gymnázia Sladkovského (SPGS), Gymnázium Karla Sladkovského (GYKAS) a Studentský parlament GYKAS srdečně zvou studenty, rodiče, pedagogy, absolventy a příznivce na Letní slavnost ve vnitrobloku školy, která se bude konat ve čtvrtek 22.6. 2023 od 17:00 hod.
Těšit se můžete na kulturní program studentů, výstavu fotografií a výtvarných prací, předávání cen studentům i pedagogům, vystoupení kapely RefréMy (absolventi GYKAS) a neformální setkání. Na místě bude možné zakoupit občerstvení.
 
 

Třídní schůzky pro rodiče budoucí primy a prvních ročníků

20. 06. 2023

Vážení rodiče budoucích prim a prvních ročníků,

srdečně Vás zveme na společné třídní schůzky, které se budou konat v úterý 20.6. 2023 od 18:00 hodin v aule gymnázia. Po společném úvodu budou schůzky pokračovat ve třídách se svými třídními učiteli. 

PO GYKASU

08. 06. 2023 - 08. 06. 2023

Vážení absolventi,

rádi bychom Vás jménem Studentského parlamentu Gymnázia Karla Sladkovského pozvali na první ročník akce „Po Gykasu“.

Jejím účelem je seznámit studenty posledních dvou ročníků gymnázia s tím, co člověka čeká po maturitě. Byli bychom moc rádi, pokud byste na akci zavítali jako přednášející a představili své vlastní zkušenosti. Jak vypadaly přijímačky na Vaši školu? Co Vás na studiu překvapilo? Jak v praxi vypadá takové vysokoškolské studium? Co byste sami rádi věděli předtím, než jste se na danou školu přihlásili?

Nemusí však nutně jít o předání pouze zkušeností z vysoké školy. Nastoupili jste hned po maturitě do práce? Odjeli jste studovat či pracovat do zahraničí? Nebo jste se hned po škole vrhli na rodičovské povinnosti? Studenti budou rádi, pokud jim Vaše cenné zkušenosti předáte, aby se sami mohli lépe rozhodnout, jakou dráhu po maturitě zvolí.

Akce se bude konat ve středu 18. 10. 2023 v průběhu celého vyučování v prostorách školy. O konkrétním termínu Vaší přednášky Vás budeme včas informovat.

Budeme moc rádi, pokud si najdete čas a dorazíte. V rámci svého tématu je vhodné si připravit přednášku na jednu vyučovací hodinu a připravit se na dotazy zvídavých studentů.

 

Dejte nám vědět, zda dorazíte a o čem byste rádi hovořili. Potvrzení prosím zašlete do 25. 6. na adresu pogykasu@gykas.cz, abychom mohli připravit program.

S jakýmikoliv dotazy se neváhejte obrátit na výše uvedenou e-mailovou adresu.

 

Věříme, že akce bude mít u studentů úspěch a pomůže upevnit vztahy mezi studenty současnými a minulými.

Děkujeme a jsme s pozdravem

Studentský parlament Gykasu

Nová chemická a biologická laboratoř

05. 06. 2023 - 05. 06. 2023

Během letošního školního roku proběhla velká rekonstrukce laboratoří chemie a biologie.

V laboratoři chemie je kompletní nové vybavení, a hlavně byla zprovozněna léta nepoužívaná digestoř. V laboratoři teď opět pravidelně probíhají laboratorní cvičení pro třídy vyššího gymnázia. 

Kromě nového vybavení je v laboratoři biologie nově umístěna interaktivní tabule, a i tady můžou probíhat laborky pro vyšší gymnázium a semináře z biologie. 

V následujících videích vám studenti naší kvinty nové laboratoře představí.

CHEMICKÁ LABORATOŘ 

[youtube_cHU1Hkdmjqo]

 

BIOLOGICKÁ LABORATOŘ

[youtube_APOgaqEeYo4]

Ředitelské volno

05. 05. 2023

Z provozních důvodů se na pátek 5. května 2023 vyhlašuje ŘEDITELSKÉ VOLNO.

 

Výsledky přijímacích zkoušek

02. 05. 2023

Výsledky jednotných přijímacích zkoušek jsou k dispozici ZDE. V případě, že nebude fungovat odkaz, výsledky také najdete v sekci UCHAZEČI/PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ.

 

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Vodácký kurz 2023

05. 06. 2023 - 09. 06. 2023

Septimy a 3.A v týdnu od 5. do 9.6. 2023 vyrazily na řeku Ohři. Splutí Ohře na kánoích v úseku Kynšperk nad Ohří – Vojkovice proběhlo dle plánu. Studenti byli rozděleni do tří samostatných skupin podle tříd, na lodích se zdokonalili v ovládání plavidel na pozici háčka i zadáka. Během volného dne podnikli pěší výlet do Karlových Varů podle zájmu buď podél řeky nebo přes zříceninu Andělská Hora. Po návratu do tábořiště se zájemci věnovali výcviku na cvičné peřeji Hubertus.
Počasí celé akci přálo. 

 

Jižní Anglie

04. 06. 2023 - 09. 06. 2023

Krátký poznávací zájezd našich kvart 4.E a 4.F za krásami jihovýchodní Anglie, který proběhl ve dnech 4. - 9.6. 2023,  posloužil nejen k návštěvě historicky i kulturně zajímavých míst v dané oblasti (mj. historických doků v Cathamu, historických center měst Rochester, Broadstairs a Margate, hradu Leeds Castle a pašeráckých jeskyní v Hastings a hlavních turistických atrakcí během posledního dne v Londýně), ale i k využití jazykových znalostí díky ubytování v rodinách v Maidstone.

V rámci našeho programu byla letos i návštěva místní školy v Margate, kde jsme absolvovali zábavnou formou i výukovou hodinu s jednou z lektorek. Celkově byla akce i podle reakcí dětí velmi úspěšná, kromě výše uvedeného zbyl dostatek času i na procházky po pláži (Zátoka Vikingů v Broadstairs) a ochutnávku fish+chips.

Na mnoha z navštívených míst si měly děti možnost vyslechnout výklad v angličtině a společně s informacemi od průvodkyně CK Kristof si tak mohly děti prohloubit své znalosti kultury i historie Spojeného království, které si načerpaly v průběhu čtyř let výuky angličtiny.

 

Regionální kolo Debatiády

29. 05. 2023
Gratulujeme k úžasnému výsledku regionálního kola Debatiády a držíme palce do dalšího kola!
Z šesti týmů ve skupině postoupily první dva, oba z našeho gymnázia. Zvítězily Laura Garciová a Ella Kreys z 1.E, na druhém místě skončili Jiří Valenta a Adam Hlivka že sekundy.

Slovinsko 2023

28. 05. 2023 - 02. 06. 2023

V týdnu od 28.5. do 2.6.2023 se naše tercie zúčastnily úžasného sportovně - turistického kurzu ve Slovinsku. Jako každý rok strávili studenti krásných 5 dní v Triglavském NP při různých adrenalinových aktivitách - canyoningu, raftingu, krásných výletech....

Sportovně turistický kurz se z pohledu učitelů povedl a podařilo se naplnit veškeré činnosti dle plánovaného programu. Studenti během turistiky viděli krásy přírody Julských Alp, absolvovali sjezd úseku řeky Soča na raftech a vyzkoušeli si canyoning v kaňonu Sušec. Součástí byl i sportovní turnaj v přehazované, volejbalu, frisbee a softbalu.  Kladně hodnotím i rozvoj samostatnosti a sociálního kontaktu napříč třídami v celém ročníku.  

 

 

Malé maturity

22. 05. 2023 - 26. 05. 2023

V týdnu "velkých maturit" probíhaly také MALÉ MATURITY v obou kvartách. Studenti absolvovali zkoušky z českého jazyka, matematiky a angličtiny. Blahopřejeme k výsledkům a přejeme bezproblémový přechod na vyšší stupeň gymnázia.

Maturity 8.E, 8.F, 4.A

16. 05. 2023 - 26. 05. 2023

Ve dvou týdnech od 16. do 26.5. 2023 proběhly ústní maturitní zkoušky ve třídách 8.E, 8.F a 4.A. Studenti předvedli skvělé výkony. Všem moc gratulujeme a přejeme úspěšné vykročení do dalšího života. Podívejte se v těchto videích na průběh maturit. 
8.E       8.F      4.A

Šachový turnaj

10. 05. 2023

Naši studenti nižšího i vyššího stupně se zúčastnili pražského šachového turnaje, kde se umístili na výborných místech! Tým nižšího gymnázia předvedl skvělé výkony - byl 5. z celkové konkurence 40 pražských škol. Kluci vyššího stupně se umístili na 14. místě. Moc blahopřejeme!

 

Poslední zvonění

28. 04. 2023

V pátek 28.4. proběhlo již tradiční poslední zvonění maturantů. Maturanti si při posledním zvonění připravili pro studenty i učitele dvouhodinový program na školním hřišti. Tradičně nechyběly různé stánky např. s tetováním, malováním na obličej, vzkazy maturantům, občerstvení, tance, sport, tombola i oblíbená dražba nabídek od učitelů od prominutí testu, zápasy až po občerstvení od vyučujících. A své studium zakončili tradičním zvoněním na slaďárenský zvon.

Pálení čarodějnic

21. 04. 2023

Akce Studentského parlamentu "Pálení čarodějnic"

 

 

Akce v době přijímacích zkoušek

13. 04. 2023 - 18. 04. 2023

V době přijímacích zkoušek (13.,14.,17.,18.4. 2023 měly všechny třídy každý den jinou akci. Podívejte se na souhrn ve videu.

 

Přístupnost

Informace o zpracování osobních údajů
Mapa stránek
Vypnout grafiku
Větší písmo
Prohlášení o přístupnosti