Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
uchazeči
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Školní jídelna
Školní parlament
Pedagogický sbor
Kariéra
Veřejné zakázky
Povinně zveřejňované informace
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Ke stažení
Suplování
Rozvrh
Zvonění
Formální úpravy prací
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Harmonogram školního roku
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Harmonogram školního roku
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Doučování žáků škol
Sportovní a adaptační kurzy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení
Představení školy

Vítejte na stránkách našeho gymnázia | AKTUALITY

Řádná schůzka SPGS

SPGS si dovoluje pozvat příznivce a zájemce o práci v SPGS na řádnou schůzku, která se uskuteční 28.03.2019 od 18.00 hod v místnosti č. 108.

Divadelní klub

Činnost Divadelního klubu pokračuje i v tomto pololetí.
Zatímco studenti nižšího gymnázia měli v Národním divadle možnost obdivovat zpracování klasických
balad z Erbenovy Kytice, vyšší gymnázium zavítalo do Činoherního klubu na představení Ujetá ruka v režii Ondřeje Sokola.

 

Šachový turnaj

Dovolujeme si tímto pozvat studenty a pedagogy gymnázia na šachový turnaj, který se uskuteční v prostorách školy dne 27. 3. 2019 od 1. VH v učebně č. 013. Přihlášky je možné odevzdat do 22. 3. 2019. Garantem turnaje je Mgr. Vladimír Chudáček a Mgr. Petr Muzikář. Plakát akce ZDE.

 Výsledek obrázku pro šachy

Lyžařský kurz sekundy Benecko

Kurz proběhnul bez problémů, sněhu ubývá, ale lyžovali jsme. Nálada byla skvělá, sjezdovky, běžky, přednášky,....program nabitý.

FOTO  ZDE

 

Den otevřených dveří

Druhý den otevřených dveří se uskutečnil ve středu 20. 2. 2019 v čase od 17:00 do 19:00. V 17:15 proběhla v aule prezentace gymnázia a setkání s vedením školy. Od 18:00 následovala možná prohlídka prostor spojená se zajímavým programem v jednotlivých odborných učebnách.


Vedení školy a celý pedagogický sbor Gymnázia Karla Sladkovského Vám děkuje za zájem a hojnou účast.

 Den otevřených dveří

Maturitní ples gymnázia

Ve středu 9. 1. 2019 proběhl již tradičně v sále pražské Lucerny 64. maturitní ples, jehož součástí byla imatrikulace žáků primy a  1. ročníku gymnázia.

 

Česká mše vánoční

Stejně jako každý rok si i letos všichni studenti i učitelé mohli poslechnout Českou mši vánoční od Jana Jakuba Ryby pod vedením Mgr. Václava Revendy v kostele Nejsvětějšího Srdce Páně na náměstí Jiřího z Poděbrad.

Děkovný certifikát pro třídu 5.E

 za příspěvek na konto nadace Život dětem, zde.

Návštěva amerického diplomata

Beseda s americkým diplomatem

Dne 30. listopadu 2018 navštívil naši školu diplomat Douglas Morrow, který působí na Velvyslanectví Spojených států amerických v ČR jako zástupce kulturního atašé a zároveň jako ředitel sítí Amerických center v České republice. Setkání bylo organizováno pomocí Kabinetu anglického jazyka a zúčastnili se ho studenti ze septim a oktáv.

Přátelská a velmi zajímavá diskuze proběhla na téma „Multikulturní vztahy a aktuální problémy dnešního světa“. Studenti byli také seznámeni s možnostmi jak se vzdělávat, pracovat i cestovat po USA.

Zájezd do Rakouska (Linz a Mauthausen)

Mauthausen

V rámci výuky NĚMECKÉHO JAZYKA byl do programu ve školním roce 2018/2019 zařazen jednodenní tematický zájezd (11.10.2018) se zaměřením na reálie Rakouska. Cílovými destinacemi byly koncentrační tábor MAUTHAUSEN a Muzeum budoucnosti AEC LINZ. Zájezdu se účastnili studenti vyššího gymnázia, především septimy a oktávy.

Cílem bylo umožnit studentům nejen uplatnit jazykové dovednosti, ale také se seznámit jak s minulostí, tak současnosti jedné z německy mluvících zemí - RAKOUSKA, jejíž historie je s naší úzce spjata. V moderním a interaktivním muzeu měli možnost nahlédnout do budoucnosti.

Fotogalerii naleznete zde.

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Adaptační kurz primy

06. 09. 2022 - 09. 09. 2022

Na začátku školního roku ve dnech 6. - 9. září 2022 proběhne adaptační kurz prim 1.E + 1.F. Více informací ZDE.

 

Školní akce a výlety na závěr školního roku

27. 06. 2022 - 29. 06. 2022

Ve dnech 27. - 29.6. 2022 všechny třídy podnikly závěrečné akce a výlety. Fotografie některých akcí si můžete prohlédnout na stránkách jednotlivých tříd, které se neustále aktualizují - ZDE

Exkurze na Stanici přírodovědců

22. 06. 2022

Se skupinou studentů z 2. A a třídou 6. E jsme 6. 6. a 22. 6. 2022 navštívili pražskou Stanici přírodovědců. Studenti si při komentované prohlídce zblízka prohlédli především zajímavé plazy ve sklenících (krokodýla, krajtu, varany…), ale i další zvířata chovaná venku (klokani i s klokáňaty) nebo uvnitř (různé druhy papoušků, opice, nebo činčily).

Simulace jednání Evropského parlamentu

13. 06. 2022

 V pondělí 13. 6. se vybraní studenti septim a sext zúčastnili simulace jednání Evropského parlamentu. V úvodu se ve formě přednášky seznámili s jeho fungováním, poté pracovali v rámci politických frakci. Akce proběhla v budově Magistrátu hl. m. Prahy pod patronaci europoslance Pospíšila.

Návštěva Poslanecké sněmovny

13. 06. 2022

Studenti 7.F navštívili Poslaneckou sněmovnu. Prohlédli si jednací sál a vyzkoušeli si simulaci legislativního procesu.

Závěrečná konference OPEN 51

13. 06. 2022

V pondělí 13.6. se naše škola zúčastnila závěrečné konference projektu OPEN 51.

Každá škola měla různá stanoviště se svým programem a úkoly pro děti. Skupiny dětí různých škol obcházely stanoviště a strávily časově tak 15-20 minut na jednom místě. Naše stanoviště bylo přírodovědné, zaměřené multikulturně. Proto jsme to pojali přes národní rostliny, většinou stromy nebo rostliny spjaté s danou zemí např. jejím pěstováním či využitím. Děti musely zapojit různé smysly a pak vše správně přiřadit a propojit. Náš program doplnilo poznávání a zařazování zvířat na mapě světa a pak následoval Kahoot - kvíz k ověření získaných znalostí. Stanoviště ostatních škol byla spíše technicky zaměřená, např. roboti, počítače, mix hudby, tak se to dobře doplňovalo. Děti vše bavilo a celkově hodnotily akci jako povedenou. 

 

Poznávací zájezd do JIŽNÍ ANGLIE

12. 06. 2022 - 17. 06. 2022

Ve dnech 12. - 17.6. 2022 se třídy 6.e, 6.F, 5.F, 4.E zúčastnily poznávacího zájezdu do Jižní Anglie.

Oproti běžným představám a očekáváním nás od okamžiku odjezdu, po celý pobyt, až do návratu z jižní Anglie provázelo slunečné počasí bez kazu.

Co splnilo očekávání, bylo nevyhnutelné vyčerpání po příjezdu do Brightonu, nutně spojené s dlouhou cestou skrze několik evropských států, celní kontrolou a přepravou Eurotunelem. Tato únava byla však rozptýlena krásami Brightonských Lanes, honosným Royal Pavilion a volným časem stráveným převážně na oblázkové pláži či na Brighton Pier.

Příští den, po zaslouženém odpočinku a seznámení s rodinami, jsme navštívili Portsmouth, kde jsme obdivovali majestátnost lodí Jejího Veličenstva Warrior a Victory, na níž slavně zvítězil a skonal Admirál Nelson. Závěrem dne se naše výprava přesunula do malebného Arundelu a pokochala se hradem a novogotickou katedrálou.

Ráno následujícího dne jsme ve městě Rye prošli věhlasnou Mermaid Street až k St. Mary’s Church, z jejíž návštěvníkům přístupné věže jsme shlédli na celé město a přilehlé okolí. Jedna ze skupin také navštívila Rye Heritage Centre. Příští destinací bylo bitvou proslavené Hastings. Zde se studenti zchladili v pašeráckých jeskyních a znovu se zahřáli při procházce historickým centrem. V Eastbourne (městě, ve kterém studenti jednoho z autobusů byli ubytování u místních rodin) jsme strávili čas na pláži a nakupováním, a celý den byl završen příjemnou procházkou po bílých útesech Beachy Head a koupáním.

Během pobytu ve Spojeném království by bylo hříchem nenavštívit hlavní město. Vyrazili jsme tedy poslední den do sluncem rozpáleného Londýna. Do centra jsme se z Greenwich dopravili téměř vyhlídkovým převozem (z jehož paluby jsme viděli například London Eye či Tower Bridge) po Temži směrem do centra. Vystoupili jsme přímo před Westminsterským palácem, u sochy statečné Boudicy. Cesta, kterou jsme zvolili, byla lemována věhlasnými londýnskými atrakcemi; Westminster Abbey, Buckingham Palace, St. Paul’s Cathedral, Tate Gallery a Leicester & Trafalgar Square. Zpět k autobusu nás dopravila kabinková lanovka levitující nad Temží.

Cesta zpět byla pro jednu ze skupin ozvláštněna přepravou trajektem s doverskými bílými útesy, a Spojeným královstvím vůbec, v zádech.

Turistický klub - Solvayovy lomy

11. 06. 2022

V sobotu 11.6. proběhla druhá akce turistického klubu - Solvayovy lomy – více informací ZDE

Poznávací zájezd do Walesu

04. 06. 2022 - 11. 06. 2022

Krásné červnové soboty 4.6.2022 jsme vyrazili směr jižní Wales. Po náročné noci, kdy jsme museli projít přísnou celní kontrolou, čekáním na trajekt i 1,5 hodinou cestou přes La Manche, jsme statečně strávili celý den prohlídkou známého lázeňského města Bath. V podvečerních hodinách jsme pak pokračovali do Walesu, kde jsme se měli setkat s hostitelskými rodinami ve městě Swansea. Vše proběhlo bez potíží a tak jsme mohli následující dny strávit prozkoumáváním nádherné přírody, starobylých hradů, skanzenů, malebných přímořských městeček či relaxováním na plážích. Nechybělo samozřejmě tradiční ochutnávání fish and chips, welšské zmrzliny, tradičních sušenek či jiných pochutin. Poslední den jsme strávili v Londýně, prohlídkou slavného hradu Tower a dechberoucích korunovačních klenotů, procházkou centrem a vyjížďkou po Temži. Pak už nás čekala jen dlouhá cesta busem domů. Zájezd byl rozhodně více než vydařenou tečkou za školním rokem 2021/2022.

Cyklistický kurz 2022

30. 05. 2022 - 13. 06. 2022

Tento týden se také uskutečnil cyklistický kurz sext a 2.A v Českém ráji v krásném areálu Drhleny. Na kolech zdolávali kratší či delší výlety, někteří až na Ještěd (102km) nebo hrad Kost, Trosky, Hrubou Skálu, Drábské světničky a jiná zajímavá místa.

Přístupnost

Informace o zpracování osobních údajů
Mapa stránek
Vypnout grafiku
Větší písmo
Prohlášení o přístupnosti