Zapnou grafiku
škola
studium
aktivity
uchazeči
menuButton searchButton
mainpic
Kontakty
Školní jídelna
Školní parlament
Pedagogický sbor
Veřejné zakázky
Povinně zveřejňované informace
Třídy
Historie školy
Jak se u nás studuje
Úspěchy našich studentů
Fotogalerie
Školská rada
Výroční zprávy
GDPR
SPGS
Ke stažení
Suplování
Rozvrh
Zvonění
Formální úpravy prací
Maturitní zkouška
ŠVP a učební plány
Harmonogram školního roku
Předměty
Moodle
Školní řád
Školní poradenské pracoviště
Harmonogram školního roku
Zájmová činnost
Zahraniční zájezdy
Sportovní a adaptační kurzy
Krátkodobé výjezdy a exkurze
Maturitní ples
Akce školy
DofE
OPEN51
Školní akademie
Soutěže a olympiády
Dny otevřených dveří
Přijímací řízení ve šk. r. 2021/2022
Představení školy

Vítejte na stránkách našeho gymnázia | AKTUALITY

ZE ŽIVOTA ŠKOLY

Ekonomická olympiáda

03. 01. 2022
"Na začátku prosince proběhlo školní kolo 6. ročníku celostátní Ekonomické olympiády, kterého se zúčastnili studenti třetích a čtvrtých ročníků. 
  Do krajského kola postoupil Josef Charvát (7.E), Barbora Zajícová a Eduard Horbač (oba 8.E). Všem studentům děkujeme za účast
  a postoupivším držíme palce v krajském kole."

Třídní vánoční akce

22. 12. 2021

Poslední den školy si každá třída udělala vlastní vánoční program. Někdo šel bruslit, některá třída na procházku Prahou a ostatní si užili vánoční besídky ve škole. 

Projektový den „NĚMECKO"

17. 12. 2021

Téma:  „NĚMECKO jako turistický cíl a hnací motor EU s přihlédnutím ke kulturně historickým reáliím“

Dne 17. 12. 2021 proběhl na naší škole Projektový den zaměřený historii a kulturu Německa.

Čtyřhodinový blok byl rozdělen na několik částí. První část zahrnovala přednášku s videoprojekcí a diskuzí, která byla vedena odborníkem RNDr. Hrdličkou a proběhla v češtině. V druhé části pracovali studenti s materiály v němčině a simulovali česko-německé dialogy pod dohledem vyučující němčiny. Následným výstupním materiálem byly dílčí projekty skupin i jednotlivců.

Průběh projektového dne byl zaznamenán na kameru a bylo vytvořeno též mnoho fotografií.

Divadelní představení “Vyhnání Gerty Schnirch”

16. 12. 2021

16.12. 2022 navštívili naši studenti oktáv, 4.A a 3.A Divadelní představení “Vyhnání Gerty Schnirch”

Cizinec v jiné kultuře.

06. 12. 2021

V pondělí 6. 12. proběhla pro žáky tercií a kvarty dvouhodinová beseda s názvem Cizinec v jiné kultuře.

V první části besedy se žáci seznámili s osobními zkušenostmi z míst jako Nový Zéland, Americká Samoa nebo Spojené arabské emiráty. Studenti se dozvěděli, jaké rozdíly v kultuře a myšlení panují v daných destinacích, a na jaké nástrahy života v odlišné kultuře mohou narazit. V druhé části besedy proběhl video hovor s Češkou žijící delší dobu ve Španělsku. Tématem besedy byly klady a zápory kulturního života v zahraničí a přijímání odlišných kulturních hodnot. V závěru besedy byli studenti rozděleni na tři skupiny, v nichž hledali odpovědi na otázky týkající se imigrantů v jejich věkových skupinách. V úplném závěru besedy studenti vytvořili video, v němž prezentovali své závěry a stanoviska.

Cílem celé besedy bylo, aby žáci pochopili, že cestou k poznání jsou otázky, zájem a diskuze a nikoliv předsudky a pomluvy.

Basketbalový turnaj

02. 12. 2021

Chlapci z tercie a kvarty obsadili v turnaji v basketbalu v rámci soutěže POPRASK krásné 2. místo! Gratulujeme!

Potravinová sbírka

30. 11. 2021

Gymnázium Karla Sladkovského se zapojilo do projektu Giving Tuesday ve dnech 30.11. a 1.12. Třída 8.E  pro potravinovou banku vybírala trvanlivé potravina a hygienické potřeby. Jsme moc rádi, že tolik z vás něčím přispělo. 

Celkem se vybralo 389,7 kg potravin a 435 kusů hygienických potřeb včetně dětských plen a pracích prášků. V kategorii potraviny zvítězila 4.A, 1.F, 1.E. V kategorii drogerie bylo pořadí 2.E, učitelé, 3.E.

Děkujeme všem, kteří se na akci podíleli.

Giving Tuesday je světový den štědrosti a dobrých skutků. Koná se vždy první úterý po Dni díkůvzdání. „Štědré úterý” tak letos připadá na 30. listopadu 2021. V tento den se celý svět spojí, aby inspiroval k solidaritě a štědrosti.

 

Den otevřených dveří

25. 11. 2021

Ve čtvrtek 25.11.2021 proběhl na naší škole prezenčně Den otevřených dveří. Návštěvníci nejdříve zavítali do naší krásné auly, kde si poslechli všeobecné informace o škole od vedení gymnázia. Poté si mohli projít školu a zavítat do jednotlivých učeben, ve kterých si učitelé připravili prezentace svých předmětů. Po celou dobu byli přítomni studenti, kteří provázeli rodiče a pomáhali s představováním školy. Celá akce se moc vydařila a všem zúčastněným patří veliké díky!

PROGRAM

 16,30 otevření školy - vstup hlavním vchodem
 17,00 - 17,30 AULA - základní informace vedení školy o studiu na gymnáziu,  dotazy rodičů
 17,30 - 19,00 prohlídka školy + prezentace jednotlivých předmětů v učebnách, v  tělocvičně a na chodbách

 

Kdo nebyl na Dni otevřených dveřů, může se podívat na představení školy ONLINE - zde.

Návštěva Poslanecké sněmovny České republiky

24. 11. 2021
Během měsíce listopadu navštívily třídy 6.F a 2.A sídlo  Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Součástí prohlídky bylo shlédnutí krátkého videa o historii parlamentarismu v českých zemích a práci poslanců. Poté následovala vlastní komentovaná prohlídka komplexu historických budov

 

Přístupnost

Informace o zpracování osobních údajů
Mapa stránek
Vypnout grafiku
Větší písmo
Prohlášení o přístupnosti